Analizujemy wahania kursu dolara amerykańskiego 28 maja. Co się działo na rynku?

Rynek Forex, czyli międzynarodowy rynek walutowy, jest jednym z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Każdego dnia miliardy dolarów są wymieniane i handlowane na tym dynamicznym rynku. Jednak jednym z głównych wyzwań dla inwestorów na rynku Forex jest jego nieprzewidywalność.

Rynek Forex jest nieustannie narażony na wpływ wielu czynników, które mogą wpływać na wahania kursów walut. Globalne wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne czy nawet nieoczekiwane zdarzenia losowe – wszystkie te czynniki mogą wpływać na wartość walut i sprawiać, że rynek Forex staje się nieprzewidywalny.

Dla inwestorów na rynku Forex, zrozumienie tej nieprzewidywalności jest kluczowe. Przygotowanie się na zmienność i umiejętność reagowania na zmieniające się warunki rynkowe stają się nieodzowne dla skutecznego handlu walutami.

W tym artykule skupimy się na istotnych zagadnieniach dla inwestorów na rynku Forex i przyjrzymy się także wahaniom kursu dolara amerykańskiego w minionym tygodniu, szczególnie na 28 maja. Przeanalizujemy, jak różne czynniki mogły wpływać na te wahania i jak inwestorzy mogą radzić sobie w tak dynamicznym środowisku.

Zapraszamy do lektury, aby zdobyć wiedzę na temat nieprzewidywalności rynku Forex i jak zarządzać tymi wyzwaniami jako inwestor.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako Forex (od ang. Foreign Exchange), to globalny rynek, na którym odbywa się handel walutami. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym uczestniczą zarówno instytucje finansowe, jak i inwestorzy indywidualni.

Rynek walutowy istnieje, ponieważ różne kraje mają różne waluty, a ludzie i firmy potrzebują wymieniać jedną walutę na inną w celu dokonywania transakcji zagranicznych. Na przykład, jeśli osoba podróżuje do innego kraju, musi wymienić swoją walutę na walutę kraju, do którego się udaje. Firmy, które prowadzą handel zagraniczny, muszą również wymieniać waluty, aby kupować i sprzedawać produkty i usługi.

Wartość danej waluty na rynku walutowym jest zależna od wielu czynników. Oto niektóre z głównych czynników, które wpływają na wartość walut:

 1. Polityka monetarna: Decyzje podjęte przez banki centralne, takie jak zmiany stóp procentowych, programy skupu aktywów czy polityka pieniężna, mają wpływ na wartość walut. Na przykład, podwyżka stóp procentowych może przyciągać inwestorów i podnosić wartość danej waluty.
 2. Dane makroekonomiczne: Silne dane gospodarcze, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, wskaźniki zatrudnienia czy bilans handlowy, mogą wpływać na wartość walut. Pozytywne dane gospodarcze mogą wzmacniać walutę, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do jej osłabienia.
 3. Stabilność polityczna: Stabilność polityczna w danym kraju ma znaczenie dla wartości waluty. Kryzysy polityczne, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą wpływać negatywnie na wartość waluty.
 4. Nastroje na rynkach finansowych: Ogólne nastroje i sentyment inwestorów mogą wpływać na rynek walutowy. Wzrost ryzyka i niepewności może prowadzić do wzrostu popytu na bezpieczne aktywa, co może wpływać na wartość walut takich jak japoński jen czy szwajcarski frank.
 5. Spekulacje rynkowe: Wielu inwestorów na rynku walutowym spekuluje na podstawie przewidywań co do przyszłej wartości walut. Spekulanci mogą wpływać na krótkoterminowe wahania kursów walutowych.

Wykres kursu dolara

Aktualny wykres dolara

Co to jest dźwignia finansowa i jak wpływa na handel walutami?


Dźwignia finansowa jest narzędziem stosowanym w handlu walutami, które umożliwia inwestorom handel większymi pozycjami, niż wynikałoby to z ich dostępnych środków. Dźwignia finansowa pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków, ale jednocześnie wiąże się z większym ryzykiem.

Dźwignia finansowa działa poprzez udostępnienie inwestorowi środków przez brokera, aby inwestor mógł otwierać większe pozycje na rynku niż posiada na swoim koncie. Przykładowo, broker może udostępnić dźwignię w wysokości 1:100, co oznacza, że inwestor może otworzyć pozycję o wartości 100 razy większej niż jego własny kapitał. Innymi słowy, inwestor musi wpłacić tylko niewielką część wartości pozycji, a resztę pokrywa broker.

Dźwignia finansowa może wpływać na handel walutami na kilka sposobów:

 1. Zwiększenie potencjalnych zysków: Dźwignia finansowa umożliwia inwestorowi handel większymi pozycjami, co może prowadzić do większych potencjalnych zysków. Jeśli kurs waluty zmienia się zgodnie z oczekiwaniami inwestora, to nawet niewielki ruch może przynieść znaczący zysk.
 2. Zwiększenie ryzyka: Jednak zwiększenie potencjalnych zysków wiąże się również z większym ryzykiem. Dźwignia finansowa może znacznie zwiększyć straty, jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku niż oczekiwania inwestora. W przypadku dużych strat, inwestor może ponieść większe straty niż posiada na swoim koncie.
 3. Wymóg utrzymania salda: Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej często wiąże się z wymogiem utrzymania minimalnego salda na koncie inwestora. Jeśli saldo spadnie poniżej określonego poziomu, broker może podjąć działania, takie jak zamknięcie pozycji inwestora, aby zabezpieczyć się przed dalszymi stratami.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego z ostatniej dekady


Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego z ostatniej dekady ujawnia szereg istotnych zmian i trendów, które wpływały na wartość tej waluty w stosunku do innych. Poniżej przedstawiam krótką analizę zmienności kursu dolara amerykańskiego na podstawie wybranych lat z ostatniej dekady:

 1. Rok 2010: W tym roku dolar amerykański był pod wpływem kryzysu finansowego z lat poprzednich. Mimo że dolar zyskiwał na wartości na początku roku, to w drugiej połowie roku stracił na atrakcyjności ze względu na ożywienie gospodarcze w innych regionach świata.
 2. Rok 2013: W tym roku doszło do pewnej stabilizacji kursu dolara amerykańskiego. Federalna Rezerwa Stanów Zjednoczonych (Fed) kontynuowała swoją politykę luzowania ilościowego, co utrzymywało niskie stopy procentowe w USA. To mogło wpływać na umiarkowaną zmienność kursu dolara.
 3. Rok 2016: Rok 2016 był pełen niespodzianek politycznych, takich jak Brexit i wybory prezydenckie w USA. W rezultacie doszło do znaczących zmian kursu dolara amerykańskiego. Po ogłoszeniu wyniku referendum w sprawie Brexitu, dolar umocnił się w stosunku do funta brytyjskiego. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA spowodował początkowy spadek dolara, ale później zyskał na wartości w związku z oczekiwaniami na stymulacyjne działania gospodarcze.
 4. Rok 2018: W 2018 roku kurs dolara amerykańskiego był silnie uzależniony od polityki monetarnej Fedu. Podwyżki stóp procentowych i redukcja bilansu Fedu przyczyniły się do umocnienia dolara. W rezultacie wielu inwestorów przekierowało swoje kapitały do USA, co wpłynęło na wzrost wartości dolara.
 5. Rok 2020: Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na globalną pandemię COVID-19. Kurs dolara amerykańskiego początkowo zyskał na wartości jako aktywo uważane za bezpieczne. Jednak później stracił część swojej atrakcyjności w związku z działaniami stymulacyjnymi podjętymi przez Fed i programem skupu aktywów.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność korony norweskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu dolara amerykańskiego i zmienności korony norweskiej, warto zbadać ich wzajemne relacje i ewentualne czynniki wpływające na ich wahania. Poniżej przedstawiam ogólną analizę zmienności obu walut:

Wzrost zmienności kursu dolara amerykańskiego:

 • Polityka monetarna: Decyzje podjęte przez Federal Reserve (Fed), bank centralny Stanów Zjednoczonych, takie jak zmiany stóp procentowych czy programy skupu aktywów, mogą wpływać na wartość dolara amerykańskiego. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej, na przykład podwyżki stóp procentowych, może wpłynąć na umocnienie dolara.
 • Dane ekonomiczne: Silne dane gospodarcze, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, wskaźniki zatrudnienia czy bilans handlowy Stanów Zjednoczonych, mogą wpływać na wartość dolara amerykańskiego. Pozytywne dane mogą wzmocnić dolara, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do jego osłabienia.
 • Nastroje na rynkach finansowych: Nastroje i sentyment inwestorów na rynkach finansowych mogą wpływać na popyt na aktywa uważane za bezpieczne, takie jak dolar amerykański. W czasach wzmożonej niepewności i ryzyka, inwestorzy często szukają bezpiecznych przystani, co może prowadzić do wzrostu wartości dolara.

Wzrost zmienności kursu korony norweskiej:

 • Ceny surowców: Norwegia jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Zmiany cen tych surowców na rynku światowym mogą wpływać na wartość korony norweskiej. Na przykład, wzrost cen ropy może wzmocnić koronę, ponieważ oznacza to większe wpływy z eksportu dla Norwegii.
 • Dane ekonomiczne: Silne dane gospodarcze Norwegii, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja czy wskaźniki zatrudnienia, mogą wpływać na wartość korony norweskiej. Pozytywne dane mogą wzmocnić walutę, podczas gdy słabe dane mogą wpływać na jej osłabienie.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2020?

W roku 2020 kurs dolara amerykańskiego był pod wpływem wielu istotnych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na jego wartość. Oto kilka z najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na kurs dolara w tym okresie:

 1. Pandemia COVID-19: Globalna pandemia i związane z nią zamknięcie gospodarek spowodowały ogromne zawirowania na rynkach finansowych. Na początku pandemii, dolar amerykański został uznany za bezpieczną przystań dla inwestorów, co spowodowało jego wzrost. Inwestorzy szukali aktywów uważanych za bezpieczne, co sprzyjało wzmocnieniu dolara.
 2. Działania podjęte przez Federal Reserve (Fed): Fed wprowadził szeroko zakrojone działania w celu wsparcia gospodarki amerykańskiej podczas pandemii. Zmniejszenie stóp procentowych do bliskich zeru i programy skupu aktywów miały na celu stymulację gospodarki. Te działania spowodowały spadek rentowności obligacji amerykańskich, co osłabiło przyciąganie kapitału zagranicznego do USA i wpłynęło na osłabienie dolara.
 3. Polityka fiskalna: Wprowadzenie programów stymulacyjnych przez rząd amerykański, takich jak pakiet Cares Act i kolejne programy fiskalne, miało na celu wsparcie gospodarki i ożywienie. Te działania mogły wpływać na zmienność dolara, ponieważ inwestorzy obserwowali związane z nimi konsekwencje dla długu publicznego i perspektyw inflacyjnych.
 4. Wybory prezydenckie w USA: Wybory prezydenckie w listopadzie 2020 roku wpłynęły na nastroje rynkowe i wartość dolara. Oczekiwania dotyczące polityki gospodarczej nowej administracji miały wpływ na kurs dolara. Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach przyczyniło się do pewnej zmienności w oczekiwaniach inwestorów i mogło wpływać na kurs dolara.
 5. Polityka handlowa: Konflikty handlowe między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, takimi jak Chiny, miały wpływ na wartość dolara. Napięcia handlowe i wprowadzane cła mogły prowadzić do zmienności na rynkach finansowych i wpływać na kurs dolara w stosunku do innych walut.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie przyszłych ruchów kursu dolara jest niezwykle trudne i podlega wpływowi wielu czynników, takich jak dane ekonomiczne, polityka monetarna, wydarzenia geopolityczne i nastroje na rynkach finansowych. Niemniej jednak, przedstawiam kilka możliwych scenariuszy dla zmienności notowań waluty w najbliższych tygodniach:

 1. Polityka monetarna: Decyzje podjęte przez Federal Reserve (Fed), bank centralny Stanów Zjednoczonych, będą miały wpływ na wartość dolara. Jeśli Fed sygnalizuje możliwość podwyżki stóp procentowych lub redukcji programu skupu aktywów, może to wzmocnić dolara. Z drugiej strony, dalsze luzowanie monetarne lub utrzymanie niskich stóp procentowych może prowadzić do osłabienia dolara.
 2. Dane ekonomiczne: Silne lub słabe dane makroekonomiczne z USA mogą wpływać na wartość dolara. Wzrost gospodarczy, inflacja, dane z rynku pracy i inne wskaźniki gospodarcze będą miały wpływ na oczekiwania inwestorów dotyczące polityki monetarnej i mogą wpływać na zmienność kursu dolara.
 3. Nastroje na rynkach finansowych: Nastroje i sentyment inwestorów mają duże znaczenie dla kursu dolara. Jeśli panuje optymizm na rynkach finansowych i inwestorzy szukają bardziej ryzykownych aktywów, takich jak akcje, to może to prowadzić do osłabienia dolara, który jest często uważany za bezpieczną przystań w okresach wzmożonej niepewności.
 4. Polityka handlowa: Postępy lub utrudnienia w negocjacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, takimi jak Chiny lub Unia Europejska, mogą wpływać na wartość dolara. Zmiany w polityce handlowej i wprowadzane cła mogą wpływać na nastroje inwestorów i kurs dolara.
 5. Wydarzenia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia międzynarodowe, konflikty czy zmiany w polityce zagranicznej, mogą wpływać na kurs dolara. Niepewność związana z takimi wydarzeniami może prowadzić do wzrostu wartości dolara jako aktywa bezpiecznego.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.