Jak zazwyczaj zachowywał się kurs dolara w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?