Prognoza kursu dolara USD w dniach 15 maja

Rynek walut to jedna z najbardziej nieprzewidywalnych gałęzi rynku finansowego. Wpływ na kursy walutowe ma wiele czynników, takich jak sytuacja polityczna, gospodarcza, globalne wydarzenia, a nawet losowe zdarzenia, które mogą wpłynąć na notowania walut. Właśnie dlatego inwestorzy, którzy handlują na rynku walutowym, powinni być gotowi na niespodziewane zmiany kursów walut.

Jednym ze sposobów na przygotowanie się do handlu walutami jest analiza nadchodzących wydarzeń, które mogą mieć wpływ na notowania walut. Analiza ta pozwala inwestorom na podejmowanie decyzji o kupnie lub sprzedaży walut na podstawie przewidywań rynkowych. Dzięki temu mogą uniknąć niekorzystnych transakcji lub zwiększyć swoje zyski.

Dlatego też, przed przystąpieniem do handlu walutami, warto dokładnie przeanalizować nadchodzące wydarzenia, takie jak decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych, publikacje danych gospodarczych, wybory polityczne czy ważne przemówienia polityków. W ten sposób można lepiej zrozumieć rynek i podejmować bardziej świadome decyzje.

Jak się tworzy pary walutowe?

Pary walutowe na rynku walutowym (Forex) tworzą się poprzez zestawienie dwóch walut, które określają wartość jednej waluty względem drugiej. Na przykład, para walutowa EUR/USD to połączenie euro i dolara amerykańskiego, a notowanie tej pary oznacza wartość euro wyrażoną w dolarach amerykańskich.

W przypadku większości par walutowych, waluta, która znajduje się po lewej stronie ukośnika, nazywana jest walutą bazową, a waluta po prawej stronie ukośnika, nazywana jest walutą kwotowaną. W przypadku pary EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną.

Podczas handlu walutami, inwestorzy kupują jedną walutę i jednocześnie sprzedają drugą, co nazywa się otwarciem pozycji na parze walutowej. Na przykład, inwestor, który oczekuje, że wartość euro wzrośnie względem dolara amerykańskiego, może kupić parę walutową EUR/USD, sprzedając jednocześnie dolary amerykańskie.

Tworzenie par walutowych jest kluczowym aspektem handlu walutami, ponieważ to od ich wartości względem siebie zależy wynik transakcji.

Wykres kursu dolara

Aktualny wykres dolara

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?


Istnieje wiele rynków i krajów, które wpływają na kursy walutowe, ale niektóre z nich są bardziej wpływowe niż inne. Oto kilka z najważniejszych:

 1. Stany Zjednoczone: Stan USA i gospodarka USA są kluczowe dla rynku walutowego ze względu na to, że dolar amerykański jest najważniejszą walutą rezerwową na świecie. Opublikowane dane makroekonomiczne, takie jak wskaźniki zatrudnienia, inflacji, PKB, a także decyzje banku centralnego, Federal Reserve, wpływają na kurs dolara amerykańskiego.
 2. Strefa euro: Również strefa euro odgrywa istotną rolę na rynku walutowym, ponieważ euro jest drugą najważniejszą walutą na świecie. Dane makroekonomiczne, takie jak wskaźnik PMI, inflacja, PKB, a także decyzje Europejskiego Banku Centralnego wpływają na kurs euro.
 3. Japonia: Japonia jest trzecią największą gospodarką na świecie i japoński jen jest trzecią najczęściej handlowaną walutą na świecie. Decyzje Banku Japonii dotyczące stóp procentowych, a także dane makroekonomiczne, takie jak produkcja przemysłowa, inflacja i PKB, wpływają na kurs jena.
 4. Wielka Brytania: Funta brytyjska jest jedną z głównych walut na świecie, a Wielka Brytania jest jednym z największych ośrodków finansowych na świecie. Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych, a także dane makroekonomiczne, takie jak inflacja, PKB i wskaźnik PMI, wpływają na kurs funta.
 5. Szwajcaria: Szwajcaria jest znanym centrum finansowym, a frank szwajcarski jest jedną z najsilniejszych walut na świecie. Decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego dotyczące stóp procentowych, a także dane makroekonomiczne, takie jak inflacja, PKB i eksport, wpływają na kurs franka szwajcarskiego.

Oprócz powyższych krajów, także inne kraje, takie jak Kanada, Australia i Chiny wpływają na kursy walutowe. Wszystkie kraje i rynki mają wpływ na rynek walutowy w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od okoliczności.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs dolara w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach w latach ubiegłych, kurs dolara amerykańskiego miał zróżnicowane zachowanie. Przykładowo:

 • W 2021 roku dolar miał słaby początek roku, tracąc na wartości w stosunku do wielu innych walut. Spowodowane to było między innymi łagodniejszą polityką Fed oraz ożywieniem gospodarczym w innych częściach świata.
 • W 2020 roku dolar miał silny początek roku, osiągając najwyższy poziom od kilku lat w styczniu. Wpłynęło na to między innymi bezpieczne uciekanie inwestorów z rynków akcji w obawie przed pandemią COVID-19.
 • W 2019 roku dolar miał mieszane zachowanie w pierwszych kwartałach. W styczniu zwyżkował na skutek niepewności związanej z brexitem, ale później stracił część zysków w związku z łagodniejszą polityką Fed.

Ostatecznie, zachowanie kursu dolara zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna Fed, sytuacja na rynkach finansowych, sytuacja polityczna w kraju oraz sytuacja gospodarcza w innych częściach świata.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność dolara kanadyjskiego

Kurs dolara amerykańskiego (USD) i dolara kanadyjskiego (CAD) są często porównywane ze względu na bliskość geograficzną oraz związki handlowe między USA i Kanadą. Wzrost wartości USD/CAD oznacza, że dolar amerykański zyskuje na wartości w stosunku do dolara kanadyjskiego, natomiast spadek wartości oznacza osłabienie dolara amerykańskiego.

W ciągu ostatnich kilku lat, kurs USD/CAD wykazywał zmienność, choć z różną intensywnością w zależności od okresu. Na przykład:

 • W 2017 roku kurs USD/CAD przeszedł długotrwały spadek z poziomu 1,35 do 1,20 w okresie od maja do września. Był to wynik stabilizacji cen ropy naftowej, której Kanada jest jednym z największych eksporterów na świecie, oraz podwyższenia stóp procentowych przez Bank Kanady, co wpłynęło na siłę dolara kanadyjskiego.
 • W 2018 roku kurs USD/CAD zaczął rosnąć od początku roku, osiągając szczyt powyżej 1,34 w czerwcu. To była reakcja na podwyższenie stóp procentowych przez Bank Kanady oraz na wyższe ceny ropy naftowej. W drugiej połowie roku kurs USD/CAD zaczął spadać, osiągając poziom 1,31 na koniec roku.
 • W 2019 roku kurs USD/CAD utrzymywał się w zakresie 1,30-1,35, z wyjątkiem krótkiego okresu spadku w maju do poziomu 1,34. Był to wynik stabilizacji cen ropy naftowej i stosunkowo stabilnej sytuacji gospodarczej w USA i Kanadzie.
 • W 2020 roku kurs USD/CAD wykazał dużą zmienność, spadając w marcu do poziomu 1,38 w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 i gwałtownych wahań na rynkach finansowych. Później kurs USD/CAD odzyskał większość strat, osiągając poziom 1,47 w maju, a następnie stabilizując się w zakresie 1,30-1,35.

Podsumowując, kurs USD/CAD wykazuje zmienność, która zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna Banku Kanady i Federal Reserve, sytuacja na rynkach finansowych, wycena ropy naftowej oraz sytuacja gospodarcza w USA i Kanadzie.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2018?

W 2018 roku wiele wydarzeń wpłynęło na kurs dolara amerykańskiego, w tym:

 1. Polityka monetarna Federal Reserve: Wzrost stóp procentowych przez Fed w 2018 roku spowodował wzmocnienie dolara.
 2. Wojna handlowa między USA i Chinami: napięcia handlowe między dwoma największymi gospodarkami światowymi wpłynęły na kurs dolara. Zwiększone napięcia handlowe z Chinami spowodowały wahania kursu.
 3. Sytuacja gospodarcza w Europie: z powodu niskiego wzrostu gospodarczego i napięć politycznych w Europie, inwestorzy szukali bezpieczniejszych miejsc do inwestycji, co wpłynęło na kurs dolara.
 4. Polityka podatkowa w USA: uchwalenie ustawy o cięciu podatków w USA przyciągnęło inwestorów do rynków amerykańskich, co wpłynęło na wzrost wartości dolara.
 5. Słabość innych walut: względna siła dolara w porównaniu z innymi walutami, takimi jak euro i jen japoński, wpłynęła na jego kurs w 2018 roku.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na kurs dolara w 2018 roku.

Przewidywania zmienności kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?

Przewidywanie zmienności kursu dolara amerykańskiego jest trudne, ponieważ zależy ona od wielu czynników, w tym od sytuacji na rynkach finansowych, polityki monetarnej Fedu, wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych, a także od wydarzeń geopolitycznych.

Jednym z możliwych scenariuszy jest kontynuacja trendu spadkowego dolara, który zaczął się w 2020 roku. Może to być wynikiem kontynuacji polityki Fedu, który pozostanie przy bardzo luźnej polityce monetarnej, co osłabi wartość dolara. Dodatkowo, wzrost gospodarczy Chin i innych krajów azjatyckich może przyciągnąć inwestorów do regionu i spowodować osłabienie dolara.

Jednakże, istnieją również czynniki, które mogą wpłynąć na wzrost wartości dolara, takie jak poprawa sytuacji gospodarczej w USA, zwiększenie stóp procentowych przez Fed, a także eskalacja napięć geopolitycznych, co z kolei może przyciągnąć inwestorów do dolara jako bezpiecznej przystani.

Należy jednak pamiętać, że przewidywanie zmienności kursu dolara jest trudne i zawsze obarczone pewnym ryzykiem, dlatego ważne jest prowadzenie odpowiedniej analizy fundamentalnej i technicznej oraz uwzględnienie ryzyka walutowego w procesie inwestycyjnym.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.