INDIE: DALSZE ZAOSTRZENIE RBI NA KARTACH – UOB

Szef działu badań w UOB Group Suan Teck Kin, CFA, ocenia najnowszą decyzję dotyczącą polityki pieniężnej RBI.

KLUCZOWE DANIA NA WYNOS

„Reserv Bank of India (RBI) podniósł swoją referencyjną stopę repo o 50 punktów bazowych do 5,40% z 4,90% na sierpniowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej jednomyślną decyzją. Ruch był bardziej agresywny niż sondaż Bloomberga dotyczący podwyżki o 25 pb, ale spełnił nasze oczekiwania. Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) będzie nadal koncentrował się na wycofaniu akomodacji, aby zapewnić, że inflacja pozostanie w zakresie celu w przyszłości, jednocześnie wspierając wzrost”.

„RPP zauważyła, że ​​pomimo trudnego środowiska globalnego, krajowa aktywność gospodarcza wykazuje oznaki szerszego ożywienia, podczas gdy presja inflacyjna wydaje się być w punkcie przegięcia z „początkowymi oznakami zbiegu czynników”, które mogą prowadzić do dalszego złagodzenia krajowej inflacji naciski. Oczekuje się, że w II i III kwartale inflacja utrzyma się powyżej górnej granicy tolerancji wynoszącej 6%. Przy założonej cenie ropy naftowej na poziomie średnio 105 USD/bbl i normalnym monsunie, RBI utrzymało swoją prognozę inflacji na poziomie 6,7% w latach 2022-23 (która została ostatnio podniesiona z poprzedniej prognozy 5,7% w czerwcowej RPP).”

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.