Notowania dolara w ostatnim tygodniu 24 – 30 kwietnia. Analiza zmienności waluty na przestrzeni lat

Ostatni tydzień na rynkach finansowych był pełen niespodzianek. Rynek akcji zanotował wahania, a rynek walutowy nie był wyjątkiem. Wiele walut doświadczyło dużej zmienności, w tym amerykański dolar, który jest jedną z głównych walut światowych. Dlatego dzisiaj skupimy się na analizie zmienności kursu dolara amerykańskiego do innych walut.

Dolar amerykański jest jedną z najważniejszych walut na świecie. Służy jako międzynarodowa rezerwowa waluta, a także jest podstawą wielu transakcji handlowych i inwestycyjnych na całym świecie. Dlatego też, każde wahnięcie w kursie dolara może mieć wpływ na cały światowy rynek finansowy.

W ostatnim tygodniu zanotowaliśmy zmienność kursu dolara w stosunku do innych walut, w tym do euro, jena japońskiego, funta szterlinga i wielu innych. Wszystko to z powodu różnych czynników, takich jak zmiany w polityce monetarnej, dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne i inne.

W tym kontekście, zrozumienie zmienności kursu dolara jest kluczowe dla inwestorów i przedsiębiorców. Warto analizować różne czynniki wpływające na kurs dolara i ich wpływ na rynek, aby móc lepiej przewidywać jego przyszłe ruchy.

W dalszej części analizy, skupimy się na omówieniu różnych czynników wpływających na kurs dolara, w tym na analizie fundamentalnej i technicznej, aby lepiej zrozumieć zmienność kursu dolara w ostatnim czasie.

Co to jest rynek walutowy?

Rynek walutowy, nazywany również rynkiem Forex (ang. Foreign Exchange Market) lub FX, to rynek, na którym dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży walut. Jest to największy rynek finansowy na świecie, na którym codziennie dokonywanych jest transakcji o wartości bilionów dolarów.

Rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Handel na nim odbywa się między różnymi instytucjami finansowymi, takimi jak banki, fundusze inwestycyjne, korporacje i inwestorzy indywidualni. Wszyscy uczestnicy rynku dążą do osiągnięcia zysku poprzez wykorzystanie różnic kursowych między różnymi walutami.

Ważną cechą rynku walutowego jest jego duża płynność, co oznacza, że kupno lub sprzedaż dużej ilości waluty nie wpływa zbytnio na jej kurs. Płynność rynku wynika z faktu, że handel na nim odbywa się przez internet i możliwy jest w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie.

Rynek walutowy jest również znany z dużej zmienności kursów walutowych, co wynika z wielu czynników, takich jak polityka gospodarcza poszczególnych krajów, zmiany stóp procentowych, wydarzenia polityczne czy też spekulacje inwestorów. Zmienność ta stanowi zarówno ryzyko, jak i szansę dla inwestorów, którzy mogą osiągnąć zyski na różnicach kursowych między walutami.

Wykres kursu dolara

Aktualny wykres dolara

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?


Transakcje spot i forward to dwa podstawowe rodzaje transakcji, które mogą być dokonywane na rynku walutowym.

Transakcje spot są transakcjami natychmiastowymi, w których wymiana walut odbywa się w dniu zawarcia umowy lub najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. To oznacza, że ​​kurs wymiany ustalany jest na podstawie bieżącej wartości rynkowej waluty w momencie transakcji.

Z drugiej strony, transakcje forward są umowami, w których wymiana walut odbywa się w przyszłości, w ustalonym wcześniej terminie. W takiej transakcji kupujący i sprzedający ustalają kurs wymiany i termin realizacji transakcji. Transakcje forward pozwalają na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, ponieważ umożliwiają nabywcą zabezpieczenie się przed możliwą zmianą kursu w przyszłości.

Podsumowując, transakcje spot są transakcjami natychmiastowymi, podczas gdy transakcje forward to umowy z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym, które wymagają ustalenia kursu wymiany i terminu realizacji w przyszłości.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs dolara w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Zachowanie kursu dolara w pierwszych kwartałach różniło się w zależności od konkretnego roku i czynników wpływających na rynek. Niemniej jednak, istnieją pewne tendencje i wzorce, które można zaobserwować na podstawie danych historycznych.

Na przykład w pierwszym kwartale 2021 roku, dolar amerykański zyskał na wartości w stosunku do wielu innych walut, w tym euro, jena japońskiego i funta szterlinga. Jednak w pierwszych kwartałach poprzednich lat, kurs dolara zachowywał się inaczej. W 2020 roku, na przykład, dolar zaczął tracić na wartości wraz z nasilającą się pandemią COVID-19, co spowodowało wzrost popularności bezpiecznych aktywów, takich jak japoński jen i szwajcarski frank.

W 2019 roku dolar zaczął rok mocno, ale w drugim kwartale pojawiła się tendencja do jego osłabienia. W 2018 roku dolar zaczął tracić wartość już na początku roku, a w pierwszym kwartale 2017 roku, wartość dolara była stosunkowo stabilna.

W ogólności, trudno jednoznacznie określić, jak zachowa się kurs dolara w pierwszych kwartałach każdego roku, ponieważ jest to zależne od wielu czynników, takich jak polityka pieniężna, warunki gospodarcze, geopolityczne napięcia i wiele innych.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność forinta węgierskiego

W ostatnich latach kurs dolara amerykańskiego (USD/HUF) był stosunkowo stabilny, oscylując w granicach 280-320 forintów węgierskich za jednego dolara. Jednakże, na przestrzeni ostatnich dwóch lat kurs ten doświadczył pewnej zmienności, szczególnie w związku z pandemią COVID-19.

W pierwszej połowie 2020 roku, wraz z globalnymi niepokojami związanymi z pandemią, kurs USD/HUF wzrósł do poziomu powyżej 340 forintów, co było najwyższym poziomem od 2015 roku. Jednak w drugiej połowie roku 2020, gdy sytuacja zdrowotna na świecie zaczęła się stabilizować, kurs powrócił do poziomu około 300 forintów.

W pierwszych miesiącach 2021 roku kurs USD/HUF utrzymywał się w stosunkowo stabilnych granicach między 290 a 310 forintów. Wraz z pojawieniem się informacji o ożywieniu gospodarczym w USA oraz wzrostem rentowności obligacji rządowych, w marcu 2021 roku kurs wzrósł do poziomu powyżej 330 forintów.

Wzrost kursu dolara do forinta może być korzystny dla węgierskich eksporterów, którzy otrzymują płatności w dolarach, ale może jednocześnie negatywnie wpłynąć na koszty importu, ponieważ węgierskie przedsiębiorstwa będą musiały płacić więcej forintów za te same produkty lub usługi.

Jakie wydarzenia w historii istnienia waluty miały znaczący wpływ na zmienność kursu dolara?


Istnieje wiele wydarzeń w historii, które miały wpływ na zmienność kursu dolara. Oto kilka z nich:

  1. Porzucenie systemu Bretton-Woods w 1971 roku – decyzja prezydenta USA Richarda Nixona o zerwaniu z systemem wymiany walutowej opartym na złocie miała wpływ na wartość dolara i zwiększyła jego zmienność.
  2. Kryzysy finansowe – kryzysy finansowe, takie jak kryzys azjatycki w 1997 roku, kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku i kryzys finansowy w Argentynie w 2001 roku, miały wpływ na wartość dolara i jego zmienność.
  3. Polityka monetarna Fed – decyzje podejmowane przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych mają wpływ na wartość dolara.
  4. Polityka fiskalna USA – decyzje administracji amerykańskiej w sprawie budżetu, podatków i wydatków rządowych również mają wpływ na wartość dolara.
  5. Wydarzenia geopolityczne – wydarzenia takie jak wojny, zamachy terrorystyczne, konflikty polityczne i napięcia międzynarodowe mogą wpłynąć na wartość dolara.

Oczywiście to tylko kilka przykładów i warto zauważyć, że wiele czynników może wpłynąć na kurs dolara w krótkim i długim okresie.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Na zmienność kursu dolara mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne, a także wydarzenia polityczne i geopolityczne. Dlatego też, aby dokładnie ocenić perspektywy dla dolara w najbliższych tygodniach, konieczne jest śledzenie aktualnych wydarzeń i raportów makroekonomicznych, a także analiza sytuacji politycznej i globalnych trendów.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.