Podatki 2022: kto może skorzystać z opóźnienia płatności?

Możesz poprosić o dodatkowy czas na zapłacenie podatków, jeśli masz problemy z przepływem gotówki. W przypadku sporu co do żądanego podatku możesz poprosić o odroczenie płatności.

Po powrocie z urlopu czeka Cię kilka terminów podatkowych: we wrześniu saldo podatku dochodowego, w październiku podatek od nieruchomości, a w listopadzie podatek mieszkaniowy. Jeśli nie zapłacisz ich w ustawowych terminach, będziesz zobowiązany do dopłaty w wysokości 10%.

Chyba że uzyskałeś odroczenie swojego długu.Reaguj jak najszybciej

Gdy tylko otrzymasz zawiadomienie podatkowe, jeśli masz trudności finansowe, poproś o przedłużenie płatności w swoim centrum finansów publicznych pocztą lub e-mailem. Twoja prośba musi określać charakter twoich trudności, proponować harmonogram płatności i towarzyszyć jej dokumenty uzupełniające (odcinki wynagrodzenia, czynsze, rachunki za media, formularz „Trudności z płatnościami” nr 4805-SD itp.). Lepiej reagować szybko, bo jeśli nie otrzymasz odpowiedzi przed upływem terminu płatności, nie zostaniesz zwolniony z terminowej spłaty tego, co jesteś winien.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.