Prognoza zmienności cen dolara w najbliższych dniach. Jak dziś 13 sierpnia utrzymują się notowania waluty?


Rynek walutowy, znany również jako Forex, jest jednym z najbardziej dynamicznych i nieprzewidywalnych rynków finansowych na świecie. Zmienność kursów walutowych wynika z ogromnej liczby czynników, które oddziałują na nie w czasie rzeczywistym, sprawiając, że inwestowanie na tym rynku jest wyjątkowo wymagające i pełne wyzwań. Warto zdawać sobie sprawę, że nawet najbardziej zaawansowane analizy i prognozy mogą podlegać zmianom w wyniku niespodziewanych wydarzeń oraz reakcji emocjonalnych inwestorów.

Dzięki dostępowi do nowoczesnych narzędzi analitycznych i technologicznych, inwestorzy starają się przygotować do handlu na rynku walutowym poprzez analizę nadchodzących wydarzeń. W dniu dzisiejszym postaramy się właśnie taką analizę przeprowadzić. Skupimy się na identyfikowaniu kluczowych wydarzeń makroekonomicznych, politycznych i społecznych, które mogą wpłynąć na kursy walut w najbliższym czasie.

Analiza fundamentów ekonomicznych, takich jak publikacja danych z rynku pracy, inflacji, produkcji przemysłowej czy wskaźników nastrojów konsumentów, pozwoli nam lepiej zrozumieć kondycję gospodarki i potencjalne skutki dla kursów walut. Będziemy także obserwować decyzje polityki pieniężnej podejmowane przez centralne banki oraz monitorować wydarzenia międzynarodowe, które mogą wpłynąć na ogólny sentyment inwestorów.

Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsza analiza nie daje pewności co do przyszłych ruchów cenowych. Rynek walutowy jest podatny na nagłe zmiany, które mogą być spowodowane niespodziewanymi wydarzeniami, plotkami czy reakcjami inwestorów na globalne trendy. Dlatego też, wraz z analizą, potrzebna jest elastyczność i gotowość do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

W trakcie naszej analizy staramy się wykorzystać dostępne informacje i narzędzia w celu jak najlepszego zrozumienia potencjalnych scenariuszy dla rynku walutowego. Pamiętajmy jednak, że każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona głęboką refleksją i uwzględnieniem ryzyka, które zawsze towarzyszy inwestowaniu na rynkach finansowych.

Jakie są najważniejsze pary walutowe i jakie są ich cechy?

Na rynku Forex istnieje wiele par walutowych, ale niektóre z nich są uważane za najważniejsze ze względu na ich duże znaczenie, popularność i aktywność handlową. Oto kilka z tych najważniejszych par walutowych, wraz z ich głównymi cechami:

 1. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego):
  • Jest to najpopularniejsza para walutowa na rynku Forex.
  • Obejmuje dwie z największych gospodarek świata: strefę euro i Stany Zjednoczone.
  • Cechuje się zwykle wysoką płynnością i niskimi spreadami.
  • Ruchy tej pary walutowej często wpływają na inne pary walutowe, zwłaszcza te związane z euro i dolarem.
 2. USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego):
  • Japoński jen jest uważany za jedną z głównych walut tzw. „aktywów bezpiecznych”.
  • Para ta jest często traktowana jako wskaźnik nastrojów na rynku finansowym.
  • Ruchy USD/JPY mogą być wpływane zarówno przez wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii.
 3. GBP/USD (funt szterling do dolara amerykańskiego):
  • Para ta łączy brytyjski funt ze stanem dolara amerykańskiego.
  • Cechuje się znaczącymi wahaniami cenowymi, zwłaszcza w związku z wydarzeniami związanymi z Brexitem.
  • Jest to jedna z bardziej aktywnych par walutowych na rynku Forex.
 4. USD/CHF (dolar amerykański do franka szwajcarskiego):
  • Frank szwajcarski jest często uważany za „aktywo bezpieczne” podobnie jak jen japoński.
  • Para ta może być wpływana zarówno przez wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwajcarii.
 5. AUD/USD (dolar australijski do dolara amerykańskiego):
  • Para ta jest związana z rynkami surowców, zwłaszcza z cenami metali i ropy naftowej.
  • Ruchy AUD/USD mogą być wpływane zmianami w globalnym popycie na surowce.
 6. USD/CAD (dolar amerykański do dolara kanadyjskiego):
  • Para ta jest silnie skorelowana z cenami ropy naftowej, która jest ważnym surowcem dla Kanady.
  • Ruchy USD/CAD mogą być wpływane zmianami w cenach ropy oraz danymi ekonomicznymi z Kanady i Stanów Zjednoczonych.
 7. NZD/USD (dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego):
  • Podobnie jak AUD/USD, para ta jest związana z rynkami surowców.
  • Ruchy NZD/USD mogą być wpływane danymi ekonomicznymi z Nowej Zelandii oraz globalnym sentymentem inwestorów.

Powyższe pary walutowe stanowią jedynie niewielką część rynku Forex, ale są one ważne ze względu na ich znaczenie ekonomiczne i handlowe. Każda para walutowa ma swoje unikalne cechy i czynniki wpływające na jej ruchy cenowe, co tworzy dynamiczny i złożony rynek walutowy.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward są dwoma podstawowymi rodzajami transakcji na rynku walutowym, które umożliwiają wymianę jednej waluty na inną. Oto główne różnice między nimi:

 1. Czas realizacji:
  • Transakcja spot: Wymiana walut odbywa się niemal natychmiastowo, zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych od zawarcia umowy.
  • Transakcja forward: Wymiana walut jest ustalona na określoną przyszłą datę, która jest z reguły kilka dni lub kilka miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Cena wymiany (kurs wymiany):
  • Transakcja spot: Cena wymiany jest określana według obowiązującego kursu wymiany na rynku w momencie zawarcia transakcji.
  • Transakcja forward: Cena wymiany jest ustalana z góry na podstawie obecnych rynkowych kursów wymiany, ale transakcja odbywa się w przyszłości po ustalonym kursie.
 3. Cel transakcji:
  • Transakcja spot: Zwykle służy do natychmiastowej wymiany walut w celu realizacji bieżących operacji handlowych lub finansowych.
  • Transakcja forward: Często stosowana do zabezpieczania przyszłych kursów wymiany w celu minimalizacji ryzyka związanego z wahaniem kursów walutowych.
 4. Ryzyko walutowe:
  • Transakcja spot: Nie ma możliwości zmiany kursu wymiany między momentem umowy a momentem realizacji transakcji.
  • Transakcja forward: Umożliwia zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursów wymiany, ponieważ umożliwia ustalenie kursu wymiany z wyprzedzeniem.
 5. Długość kontraktu:
  • Transakcja spot: Jest to krótkoterminowa umowa związana z wymianą walut w ciągu kilku dni.
  • Transakcja forward: Jest to długoterminowa umowa, która jest ważna przez określony okres czasu, a wymiana odbywa się w przyszłości.
 6. Koszty:
  • Transakcja spot: Zwykle ma niższe koszty transakcyjne niż transakcje forward.
  • Transakcja forward: Może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak premia forward (różnica między forwardowym kursem wymiany a kursem spot) oraz koszty finansowania.

Obie te formy transakcji mają swoje zastosowania i korzyści w zależności od celów inwestora lub przedsiębiorcy. Transakcje spot są bardziej odpowiednie dla krótkoterminowych operacji, podczas gdy transakcje forward są wykorzystywane do zabezpieczania przyszłych ryzyk walutowych.

Analiza zmienności kursu dolara w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Oto przybliżona analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w pierwszych kwartałach niektórych ubiegłych lat:

 1. Pierwszy kwartał 2022 roku:
  • W pierwszym kwartale 2022 roku kurs dolara był pod wpływem oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej Federal Reserve oraz sytuacji pandemicznej.
  • Kurs dolara miał tendencję do umacniania się na początku roku, ale później wykazywał zmienność w reakcji na dane ekonomiczne oraz informacje związane z polityką.
 2. Pierwszy kwartał 2021 roku:
  • W 2021 roku dolar był pod wpływem zmiany administracji prezydenckiej oraz oczekiwań dotyczących stymulacji fiskalnej.
  • Na początku roku 2021 dolar osłabił się, ale później nastąpiła korekta, a kurs stał się bardziej stabilny w miarę napływu danych ekonomicznych.
 3. Pierwszy kwartał 2020 roku:
  • W 2020 roku rynek walutowy był znacząco wpływany przez globalną pandemię COVID-19.
  • Na początku roku dolar umocnił się jako aktywo bezpieczne w reakcji na panikę rynkową. Później kurs dolara osłabił się wraz z wprowadzeniem stymulacji fiskalnej i polityką luzowania ilościowego.
 4. Pierwszy kwartał 2019 roku:
  • W pierwszym kwartale 2019 roku dolar umacniał się, głównie w odpowiedzi na politykę podwyżek stóp procentowych Federal Reserve.
  • Wzrost oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego i inflacji w USA przyczynił się do umocnienia dolara.
 5. Pierwszy kwartał 2018 roku:
  • W 2018 roku dolar był pod wpływem zmian w polityce podatkowej i handlowej Stanów Zjednoczonych.
  • Kurs dolara osłabił się w pierwszym kwartale 2018 roku, częściowo w reakcji na zmniejszenie oczekiwań dotyczących przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Należy pamiętać, że analiza ta ma charakter ogólny i opiera się na wydarzeniach makroekonomicznych oraz politycznych, które miały wpływ na kurs dolara w poszczególnych latach. Ruchy cenowe na rynku walutowym są wynikiem skomplikowanych interakcji wielu czynników, dlatego też zmienność kursu dolara w pierwszych kwartałach każdego roku może być inna w zależności od aktualnych warunków rynkowych.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność juana chińskiego

Porównanie zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) i juana chińskiego (CNY) jest interesującym aspektem analizy rynków walutowych, zwłaszcza ze względu na znaczenie relacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz rosnącą pozycję gospodarczą Chin na arenie międzynarodowej. Oto pewne uwagi dotyczące zmienności kursu tych dwóch walut:

 1. Czynniki wpływające na zmienność:
  • Kurs dolara amerykańskiego jest narażony na wpływ polityki pieniężnej Federal Reserve, dane makroekonomiczne Stanów Zjednoczonych oraz zmiany w sytuacji na rynkach finansowych.
  • Kurs juana chińskiego może być wpływany przez decyzje chińskiego banku centralnego (People’s Bank of China), dane ekonomiczne Chin oraz wydarzenia związane z polityką zagraniczną i handlową.
 2. Handel międzynarodowy i napięcia handlowe:
  • Napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mogą wpływać na kurs juana chińskiego ze względu na obawy dotyczące przyszłego eksportu i importu.
  • Kurs dolara może reagować na zmiany w relacjach handlowych oraz na ewentualne decyzje i komunikaty administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych.
 3. Polityka pieniężna:
  • Polityka pieniężna Stanów Zjednoczonych, takie jak decyzje dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego, może wpływać na kurs dolara.
  • Polityka pieniężna Chin również ma wpływ na juana chińskiego. Decyzje banku centralnego Chin dotyczące stóp procentowych i rezerw obowiązkowych mogą wpłynąć na kurs waluty.
 4. Dane makroekonomiczne:
  • Wyniki gospodarcze, inflacja, zatrudnienie i inne wskaźniki ekonomiczne zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin, mogą wpływać na oczekiwania dotyczące kursów walut.
 5. Zmiany w polityce i regulacjach:
  • Zmiany w polityce i regulacjach gospodarczych oraz finansowych w obu krajach mogą wpłynąć na kursy walut.
 6. Ogólny sentyment inwestorów:
  • Ogólny sentyment inwestorów na rynkach globalnych, reakcje na wydarzenia geopolityczne czy kryzysy finansowe mogą wpływać na popyt na dolara jako aktywa bezpiecznej przystani.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego i juana chińskiego wymaga uwzględnienia tych oraz wielu innych czynników. Ruchy cenowe tych walut są wynikiem skomplikowanych interakcji między tymi czynnikami, co czyni rynek walutowy fascynującym i jednocześnie trudnym do przewidzenia.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2018?

Rok 2018 był pełen wydarzeń, które miały wpływ na kurs dolara amerykańskiego (USD). Oto kilka z tych kluczowych wydarzeń:

 1. Polityka podwyżek stóp procentowych przez Federal Reserve (Fed):
  • Wzrost stóp procentowych przez Fed miał duży wpływ na kurs dolara w 2018 roku. Oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych wywierały presję na kurs dolara.
 2. Stosunki handlowe między USA a Chinami:
  • Napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz obawy przed eskalacją wojny handlowej wpłynęły na sentyment inwestorów i mogły wpłynąć na kurs dolara.
 3. Reforma podatkowa w Stanach Zjednoczonych:
  • Przyjęcie reformy podatkowej w USA mogło wpłynąć na gospodarkę i kurs dolara poprzez zmiany w polityce podatkowej i zachęcenie firm do repatriacji kapitału.
 4. Dane makroekonomiczne i polityka pieniężna:
  • Wyniki gospodarcze, inflacja, zatrudnienie i decyzje dotyczące polityki pieniężnej miały wpływ na oczekiwania dotyczące przyszłego kursu dolara.
 5. Polityka administracji Trumpa:
  • Decyzje i komunikaty administracji prezydenta Trumpa, zarówno dotyczące polityki gospodarczej, jak i międzynarodowej, mogły wpłynąć na kurs dolara.
 6. Sygnały dotyczące zmiany retoryki Fed:
  • W ciągu roku pojawiły się sygnały sugerujące, że Fed może dostosować swoją retorykę dotyczącą przyszłych podwyżek stóp procentowych, co wpłynęło na oczekiwania rynku.
 7. Rynki surowców i geopolityka:
  • Zmiany w cenach surowców, takich jak ropa naftowa, mogły wpłynąć na kurs dolara, zwłaszcza w kontekście wpływu na kraje uzależnione od eksportu surowców.
 8. Globalny sentyment rynkowy:
  • Wydarzenia globalne, takie jak zmiany na rynkach akcji czy wydarzenia geopolityczne, mogły wpłynąć na ogólny sentyment inwestorów i popyt na aktywa bezpieczne, w tym dolar.
 9. Brexit:
  • Proces Brexitu i negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mogły wpływać na relacje między dolarem a funtem brytyjskim.

Powyższe wydarzenia to tylko niektóre z czynników, które wpłynęły na kurs dolara w 2018 roku. Rynek walutowy jest złożony i wiele czynników może wpływać na jego zmienność.

Przewidywania zmienności kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?

Przewidywanie zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) jest trudnym zadaniem ze względu na wiele zmiennych i czynników wpływających na rynek walutowy. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy dla dolara w nadchodzącym okresie:

 1. Umocnienie dolara:
  • Kontynuacja polityki podwyżek stóp procentowych przez Federal Reserve w Stanach Zjednoczonych może przyczynić się do umocnienia dolara poprzez przyciągnięcie inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu.
  • Pozytywne wyniki gospodarcze i wskaźniki makroekonomiczne w USA mogą również wspierać dolar.
 2. Oslabienie dolara:
  • Ewentualne zaniechanie podwyżek stóp procentowych przez Fed lub znaki spowolnienia gospodarczego mogą wpłynąć na osłabienie dolara.
  • Napięcia handlowe między USA a innymi krajami oraz polityczne czynniki mogą również wpłynąć na kurs dolara.
 3. Globalne wydarzenia i sentyment rynkowy:
  • Wydarzenia globalne, takie jak zmiany na rynkach akcji, rosnące napięcia geopolityczne czy kryzysy finansowe, mogą wpłynąć na popyt na dolara jako aktywa bezpiecznej przystani.
 4. Polityka pieniężna innych krajów:
  • Decyzje dotyczące polityki pieniężnej innych ważnych gospodarek, takich jak Europejski Bank Centralny czy Bank Japonii, mogą wpłynąć na kurs dolara poprzez relacje kursowe między dolarem a innymi walutami.
 5. Wpływ pandemii i ożywienia gospodarczego:
  • Przebieg pandemii COVID-19 oraz tempo ożywienia gospodarczego w USA i innych krajach mogą wpłynąć na globalny sentyment i wywierać presję na kurs dolara.
 6. Polityka administracji USA:
  • Decyzje i komunikaty administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczące polityki gospodarczej, podatkowej i handlowej mogą wpłynąć na kurs dolara.
 7. Rynki surowców:
  • Zmiany w cenach surowców, takich jak ropa naftowa, mogą wpłynąć na kurs dolara, zwłaszcza w kontekście wpływu na kraje uzależnione od eksportu surowców.
 8. Inflacja i stopy procentowe:
  • Nacisk na wzrost inflacji oraz zmiany w stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach mogą wpłynąć na relacje kursowe między dolarem a innymi walutami.

Warto podkreślić, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wiele czynników może wpłynąć na kurs dolara w przyszłości. Inwestorzy powinni uwzględniać różne scenariusze oraz monitorować aktualne wydarzenia i dane makroekonomiczne, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.