Psychologia inwestowania i wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

Strach był w powietrzu, gdy rozpoczął się kryzys finansowy. Zarząd był wyraźnie zaniepokojony ogólnosystemową porażką finansową. Każdy obserwator może… zobaczyć, jak banki centralne gorączkowo wyrzucają bezprecedensowe i dramatyczne rozwiązania problemów. Zmusili największe banki do płacenia dolarów za dziesiątki miliardów. Przejęli inne instytucje finansowe, takie jak firmy hipoteczne Fannie Mae i Freddie Mac oraz ubezpieczyciel AIG (American International) Group, i zaciągnęli setki miliardów długu.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2008 r. giełda spadła o 18 proc. Według Dow Jones Industrial Average. W ostatnim kwartale rynek stracił kolejne 19 procent podczas paniki. Straty wzrosły do ​​
w pierwszym kwartale 2009 roku. Rynek spadł o 25 procent do w dniu 5 marca 2009 roku. Oczywiście inwestorzy nie wiedzieli, że jest to dno.


wiedziało tylko, że rynek spadł od roku i łącznie o ponad 50 proc. Co więcej, straty były w ostatnim czasie najbardziej dramatyczne. Co w tym czasie zrobiło inwestorów indywidualnych? Sprzedali akcje.
W tych dwóch kwartałach sprzedali ponad 150 miliardów dolarów w funduszach inwestycyjnych.
Wiele z nich znajdowało się na dole rynku lub w jego pobliżu. Dla porównania, ci sami
inwestorzy wygrali akcje funduszy inwestycyjnych o wartości 11 miliardów dolarów w ciągu
miesięcy u szczytu rynku. W 2012 r. inwestorzy indywidualni nie kupili tak jak dotychczas
giełdy. Lepiej dmuchać na zimne?


Wszyscy wiemy intelektualnie, że aby zarabiać na akcjach, musimy kupować tanio i sprzedawać drogo. Ale jak pokazują te liczby, inwestorzy detaliczni mają złe zegarki dla rynku. Nasze psychologiczne uprzedzenia są szczególnie destrukcyjne podczas dużych wahań rynkowych, kiedy emocje są potęgowane
razy. Ujawniono jednak nie tylko błędy poznawcze inwestorów indywidualnych,
podczas tego kryzysu finansowego, ale także finansistów:


Ci inwestorzy korporacyjni i społecznościowi zazwyczaj tworzą
szczegółowe modele, które opisują wszystkie czynniki wpływające na ceny inwestycji. Pod koniec
r. z czasem stali się zbyt zależni od tych modeli. Ich zbytnia pewność siebie prowadzi do
większego ryzyka. Jednym ruchem i nieznanym im zagroziło życiu ich firmy. Wtedy dzieje się nieoczekiwane. Nassim Taleb nazywa to czarnymi łabędziami – w oparciu o europejskie założenie, że wszystkie łabędzie są białe – lub dopóki nie pojechali do Australii i byli zaskoczeni, gdy znaleźli czarne łabędzie.

Tym razem rzadkim i ważnym wydarzeniem było to, że amerykańskie ceny mieszkań zaczęły spadać
i ludzie zaczęli nie spłacać kredytów hipotecznych.

Wiele instytucji finansowych stwierdziło, że nadużywały swojej arogancji i szybko podupadły. Upadły setki banków. Inwestycje w banki postawiono w stan likwidacji lub zmuszono do sprzedaży. Państwo kupiło dużych banków komercyjnych. Fundusze hedgingowe zniknęły. Finansowanie specjalistów naraziło swoje firmy i karierę na szwank i przegrało.

Dlaczego inwestorzy i specjaliści finansowi często podejmują złe decyzje? Chociaż niektórzy ludzie mogą być źle poinformowani lub niewykształceni, błędy te są często popełniane przez
osoby bardzo inteligentne i dobrze wykształcone. Wszystkie te problemy wynikają z uprzedzeń poznawczych, uprzedzeń psychologicznych i emocji.

Te pytania nie są poruszane w tradycyjnej edukacji ekonomicznej. Tematy TE określane są jako tak zwane finanse behawioralne. Historycznie, formalna edukacja finansowa odrzuciła ideę, że psychologia osobista może być przeszkodą w podejmowaniu dobrych decyzji inwestycyjnych. W ciągu ostatnich czterech dekad branża finansowa ewoluowała wokół dwóch założeń:

Ludzie podejmują racjonalne decyzje. Ludzie są bezstronni w swoich przewidywaniach dotyczących przyszłości. Zakładając, że ludzie działają we własnym interesie, branży finansowej:
udało się stworzyć potężne narzędzia dla inwestorów. Psychologia inwestowania – na przykład inwestor może użyć nowoczesnej teorii portfela, aby uzyskać najwyższy oczekiwany zwrot dla każdego możliwego poziomu ryzyka.Modele cenowe (takie jak model wyceny aktywów teoria cen arbitrażu i wycena opcji) mogą pomóc
papierom wartościowym. i zapewnić wgląd w oczekiwane ryzyko i zwroty.
teksty inwestycyjne są pełne tych użytecznych teorii.


Jednak psychologowie od dawna wiedzą, że mylą się w swoich założeniach. Ludzie często zachowują się w pozornie irracjonalny sposób i popełniają przewidywalne błędy w swoich przewidywaniach. Na przykład tradycyjne finanse zakładają: że ludzie mają awersję do ryzyka. Nie chcą ryzykować, ale zrobią to, jeśli oczekiwana nagroda będzie wystarczająca. Ludzie powinni również być konsekwentni w
poziomie awersji do ryzyka. Ale w prawdziwym świecie ludzkie zachowanie zazwyczaj narusza z tych założeń. Na przykład ludzie mają awersję do ryzyka, gdy kupują polisy ubezpieczeniowe, a jednocześnie są ryzykowni, gdy kupują loterie. Sektor finansowy powoli pogodził się z możliwością, że decyzje gospodarcze mogą być przewidywalnie nieobiektywne.

Pierwsi zwolennicy finansów behawioralnych byli często uważani za heretyków. Ale w ciągu ostatniej dekady dowody na to, że psychologia i emocje wpływają na decyzje finansowe, stały się bardziej przekonujące. Dzisiaj pierwsi zwolennicy finansów behawioralnych nie są już heretykami, ale wizjonerami. Chociaż debata na temat tego, kiedy, jak i dlaczego psychologia wpływa na inwestowanie, trwa nadal, wielu uważa, że ​​Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana psychologowi Danielowi Kahnemanowi i ekonomiście eksperymentalnemu

Vernonowi Smithowi potwierdziła słuszność tej dziedziny. Następnie Robert Shiller zdobył nagrodę
w 2013 roku, pokazując rosnącą popularność finansów behawioralnych w dziedzinach gospodarki. Robert Shiller jest płodnym ekonomistą behawioralnym z Yale i autorem popularnej książki Irrational Exuberance.
Ekonomiści finansowi rozumieją teraz, że inwestorzy mogą być irracjonalni.


Przewidywalne błędy w ocenie dokonywane przez inwestorów mogą rzeczywiście wpływać na wyniki rynkowe. Wkład finansowy obejmuje (1) udokumentowanie zachowania realnych inwestorów; (2) udokumentować nowe modele wyceny które są niezgodne z tradycyjnymi modelami racjonalnego inwestora; oraz (3) nowe teorie są proponowane w celu wyjaśnienia tych zachowań i wzorców. 1

Co być może najważniejsze, nieporozumienia ludzi wpływają na ich pozycję i ostatecznie na ich bogactwo. Inwestorzy rozumieją narzędzia nowoczesności. Inwestowanie nadal może zawieść jako inwestor, jeśli pozwalają, aby uprzedzenia psychologiczne kontrolowały ich decyzje. Czytając tę ​​książkę, dowiesz się: wielu psychologicznych uprzedzeń, które wpływają na podejmowanie decyzji; zrozumieć, jak te uprzedzenia wpływają na decyzje inwestycyjne; zobaczysz, że te decyzje zmniejszą twoje bogactwo; i nauczyć się rozpoznawać i unikać ich w swoim życiu.

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.