Rynek walutowy w ubiegłym tygodniu 28 – 02 sierpnia/września. Co z kursem dolara amerykańskiego?


W minionym tygodniu rynki finansowe doświadczyły znaczących zmian i niespodzianek, które wpłynęły na nastroje inwestorów na całym świecie. Wydarzenia te wywarły szczególny wpływ na kurs dolara amerykańskiego (USD) w relacji do innych walut. Dlatego też dzisiaj skupimy się na analizie zmienności kursu dolara w kontekście tych wydarzeń.

Pierwszą zaskakującą kwestią były wahania na rynku surowców, szczególnie cen ropy naftowej. Cena ropy, będąca istotnym czynnikiem wpływającym na kursy walut wielu krajów, była poddawana gwałtownym fluktuacjom z powodu różnych czynników, takich jak zmienne zapasy surowca, decyzje OPEC+ i wydarzenia geopolityczne.

Kolejnym istotnym wydarzeniem był ogłoszony przez Federalny Rezerwowy System (Fed) USA komunikat dotyczący polityki monetarnej. Informacje o ewentualnym zaostrzeniu lub złagodzeniu polityki stóp procentowych mogą wpłynąć na atrakcyjność dolara dla inwestorów.

Niezmiennie ważnym czynnikiem wpływającym na kurs dolara są również wydarzenia geopolityczne i napięcia międzynarodowe. Niedawne zmiany w relacjach międzynarodowych, spory handlowe i polityka sankcji mogą prowadzić do niestabilności na rynkach walutowych.

Dodatkowo, zmienność kursu dolara w ostatnich dniach była także rezultatem wydarzeń politycznych, takich jak wybory prezydenckie i decyzje rządów krajów o podejmowaniu działań mających wpływ na gospodarkę i kursy walut.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest wyjątkowo dynamiczny, reagujący na bieżące wydarzenia i nowości. To sprawia, że analiza zmienności kursu dolara w danym okresie jest niezwykle ważna dla inwestorów i traderów, którzy starają się zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na wartość tej waluty i jakie mogą pojawić się w przyszłości. Jednak równie ważne jest, aby być elastycznym i gotowym na różne scenariusze, a także stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, aby chronić swoje inwestycje na zmieniających się rynkach.

Jak się tworzy pary walutowe?

Pary walutowe są podstawowym pojęciem na rynku Forex (Foreign Exchange), gdzie dokonuje się wymiany jednej waluty na inną. Tworzenie par walutowych polega na zestawianiu dwóch walut i określeniu, ile jedna jednostka jednej waluty jest warta w jednostkach drugiej waluty. Oto, jak się tworzy pary walutowe:

 1. Wybór dwóch walut: Każda para walutowa składa się z dwóch walut. Jedna z tych walut jest nazywana „walutą bazową” (base currency), a druga „walutą kwotowaną” (quote currency). Waluta bazowa jest pierwszą walutą w parze, a waluta kwotowana jest drugą walutą. Na przykład w parze EUR/USD, euro (EUR) to waluta bazowa, a dolar amerykański (USD) to waluta kwotowana.
 2. Relacja wartości: Tworzenie pary walutowej polega na określeniu, ile jedna jednostka waluty bazowej jest warta w jednostkach waluty kwotowanej. Ta relacja określa, ile trzeba zapłacić w jednej walucie, aby otrzymać jedną jednostkę drugiej waluty. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,20, oznacza to, że za 1 euro można kupić 1,20 dolarów amerykańskich.
 3. Symbol pary walutowej: Każda para walutowa jest oznaczana unikalnym symbolem. Ten symbol składa się z trzech liter, przy czym pierwsza litera oznacza walutę bazową, a druga litera oznacza walutę kwotowaną. Na przykład, symbol EUR/USD oznacza parę euro do dolara amerykańskiego.
 4. Notowanie kursu: Kurs pary walutowej jest określany na rynku Forex i jest to cena, po której inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać daną parę walutową. Kursy walut są określane przez podaż i popyt na rynku oraz różne czynniki, takie jak dane makroekonomiczne, wydarzenia geopolityczne i polityka banków centralnych.

Przykłady popularnych par walutowych to:

 • EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego)
 • GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego)
 • USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego)
 • AUD/USD (dolar australijski do dolara amerykańskiego)

Tworzenie par walutowych jest podstawą handlu na rynku Forex, gdzie inwestorzy spekulują na zmianach kursów tych par w celu osiągnięcia zysków. Dlatego też zrozumienie, jak tworzone są pary walutowe i jak działają, jest kluczowe dla osób, które chcą inwestować na tym rynku.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność


Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) na przestrzeni ostatnich lat uwzględnia szereg kluczowych wydarzeń, które wpłynęły na fluktuacje wartości tej waluty. Oto kilka z tych wydarzeń i ich wpływ na kurs dolara:

 1. Kryzys finansowy 2008 roku: W latach 2007-2008 doszło do globalnego kryzysu finansowego, który miał ogromny wpływ na kurs dolara. Inwestorzy szukali bezpiecznych przystani w postaci dolara amerykańskiego, co spowodowało jego umocnienie.
 2. Polityka monetarna Fed: Decyzje Federalnego Rezerwowego Systemu dotyczące stóp procentowych miały wpływ na kurs dolara. Okresy podwyżek stóp procentowych, takie jak te w latach 2017-2019, przyciągały inwestorów do dolara. Natomiast obniżki stóp procentowych, wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w 2020 roku, wpłynęły na jego osłabienie.
 3. Wojny handlowe i spory handlowe: Spory handlowe między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, takie jak Chiny, wpłynęły na kurs dolara. Napięcia handlowe mogą wpłynąć na nastroje inwestorów i przekształcać apetyt na ryzyko.
 4. Pandemia COVID-19: Pandemia miała ogromny wpływ na globalne rynki finansowe, w tym na kurs dolara. Na początku pandemii inwestorzy uciekali do aktywów denominowanych w dolarach, co prowadziło do jego umocnienia. Później jednak, w związku z polityką luzowania ilościowego i obniżką stóp procentowych przez Fed, dolar osłabł.
 5. Polityka fiskalna i pakty stymulacyjne: Decyzje rządu i Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie pakietów stymulacyjnych miały wpływ na kurs dolara. Wielomiliardowe programy pomocowe mogły wpłynąć na wartość dolara ze względu na obawy o inflację i zdrowie gospodarki.
 6. Wydarzenia geopolityczne: Różnego rodzaju wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty i kryzysy polityczne, mogą wpływać na kursy walut, w tym na kurs dolara.
 7. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych gospodarczych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, wpływała na nastroje rynkowe i kurs dolara.

Analiza zmienności kursu dolara w ciągu ostatnich lat jest złożonym procesem, który uwzględnia wiele czynników. Inwestorzy na rynku Forex śledzą te wydarzenia i analizują dane, aby próbować przewidzieć, jakie będą zmiany w kursie dolara w przyszłości. Jednak zawsze istnieje pewna nieprzewidywalność na rynkach walutowych, co sprawia, że handel na Forexie jest ryzykowny i wymaga odpowiedniego przygotowania i strategii zarządzania ryzykiem.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność korony szwedzkiej


Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do korony szwedzkiej (SEK) może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i traderów na rynku Forex. Ruchy w parach walutowych odzwierciedlają różnice w sytuacji gospodarczej i polityce pieniężnej między dwoma krajami. Oto kilka aspektów, które mogą wpływać na zmienność kursu USD/SEK:

 1. Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) w Stanach Zjednoczonych i Szwedzkiego Banku Narodowego (Riksbanken) w Szwecji dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą znacząco wpływać na kurs tych dwóch walut. Różnice w stopach procentowych między krajami mogą przyciągać inwestorów i wpływać na kursy.
 2. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, odzwierciedla stan gospodarki w danym kraju. Słabe dane ekonomiczne mogą osłabić walutę danego kraju i wpłynąć na kursy walut.
 3. Ruchy na rynkach surowców: Cena surowców, takich jak ropa naftowa i metale, ma znaczenie dla kursu SEK, ponieważ Szwecja jest eksporterem surowców. Fluktuacje cen surowców mogą wpłynąć na kursy walut krajów eksportujących te surowce, w tym Szwecji.
 4. Wydarzenia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak kryzysy polityczne czy spory handlowe, mogą wpływać na nastroje rynkowe i kursy walut.
 5. Nastroje inwestorów: Sentyment rynkowy, w tym obawy o ryzyko czy poszukiwanie aktywów bezpiecznych, może wpłynąć na kursy walut.
 6. Działania banków centralnych w odpowiedzi na kryzysy: Reakcje banków centralnych na kryzysy, takie jak pandemia COVID-19, mogą wpłynąć na kursy walut. Polityka luzowania ilościowego i obniżki stóp procentowych mogą wpłynąć na kursy obu walut.

Analiza zmienności kursu USD/SEK może pomóc inwestorom i traderom zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na kursy tych dwóch walut i jakie czynniki będą miały znaczenie w przyszłości. Warto stosować narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej, a także monitorować bieżące wydarzenia i reakcje rynkowe, aby podejmować lepiej poinformowane decyzje na rynku Forex.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2015?

W roku 2015 kurs dolara amerykańskiego (USD) podlegał wpływowi różnych czynników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Kilka kluczowych wydarzeń i czynników wpłynęło na jego zmienność:

 1. Polityka monetarna Fed: W roku 2015 Federalny Rezerwowy System (Fed) USA kontynuował proces normalizacji swojej polityki monetarnej po okresie kryzysu finansowego. Były to okresy podwyżek stóp procentowych, co zwiększało atrakcyjność dolara dla inwestorów.
 2. Umocnienie gospodarcze USA: Silna sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych w porównaniu do innych krajów przyciągała inwestorów do dolara. Spadek stopy bezrobocia i wzrost PKB były czynnikami, które wpłynęły na postrzeganie stabilności i siły amerykańskiej gospodarki.
 3. Wahania cen surowców: Spadek cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej, miał wpływ na kursy walut krajów eksportujących te surowce. Spadek cen ropy osłabił waluty krajów, które są zależne od eksportu surowców, co mogło wpłynąć na kurs dolara.
 4. Decyzje innych banków centralnych: Polityka monetarna innych banków centralnych, takich jak Europejski Bank Centralny (ECB) i Bank Japonii (BoJ), również wpłynęła na kurs dolara. Akcje ECB mające na celu zwalczanie deflacji i programy luzowania ilościowego wpłynęły na kursy walut.
 5. Działania rządu USA: Decyzje rządu Stanów Zjednoczonych, takie jak zakończenie programu skupu aktywów (tzw. „Operation Twist”), mogły wpłynąć na postrzeganie polityki gospodarczej USA i kursu dolara.
 6. Wahania na rynku akcji: Wzrost na rynku akcji USA w niektórych okresach przyciągał inwestorów do dolara jako waluty związanej z aktywami o wyższym ryzyku.
 7. Decyzje OPEC: Działania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i inne czynniki wpływały na cenę ropy naftowej, co mogło wpłynąć na kursy walut krajów eksportujących i na kurs dolara.

Oczywiście, rynek walutowy jest bardzo złożony i wiele czynników może wpływać na kursy walut. Warto zaznaczyć, że zmienność kursu dolara w danym okresie jest wynikiem interakcji tych czynników oraz reakcji rynku na bieżące wydarzenia. Dlatego też inwestorzy i traderzy na rynku Forex śledzą uważnie te czynniki i analizują je, aby podejmować lepiej poinformowane decyzje inwestycyjne.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie ruchów kursu dolara w najbliższych tygodniach jest trudne, ponieważ rynki walutowe są podatne na wiele czynników, które mogą wpływać na kursy. Niemniej jednak, można przedstawić kilka możliwych scenariuszy dla zmienności notowań dolara w najbliższych tygodniach:

 1. Polityka monetarna Fed: Jednym z kluczowych czynników wpływających na kurs dolara jest polityka Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) USA. Jeśli Fed kontynuuje ścieżkę zaostrzania polityki monetarnej, podnosząc stopy procentowe lub ograniczając program skupu aktywów, może to wspierać dolara. W przeciwnym razie, jeśli Fed pozostaje przy polityce luzowania ilościowego i niskich stopach procentowych, dolar może osłabić się.
 2. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, będzie miała wpływ na nastroje rynkowe i kursy walut. Silne dane gospodarcze mogą podnosić wartość dolara, podczas gdy słabe mogą ją obniżać.
 3. Nastroje inwestorów i ryzyko geopolityczne: Sentyment rynkowy, w tym obawy o ryzyko i wydarzenia geopolityczne, mogą wpłynąć na kursy walut. Napięcia międzynarodowe lub wydarzenia, które wpłynęłyby na globalny apetyt na ryzyko, mogą wpływać na zachowanie dolara jako waluty bezpiecznej przystani.
 4. Działania banków centralnych innych krajów: Polityka monetarna innych banków centralnych, takich jak Europejski Bank Centralny (ECB) czy Bank Japonii (BoJ), może wpłynąć na kurs dolara w relacji do innych walut.
 5. Ruchy na rynkach surowców: Cena surowców, takich jak ropa naftowa czy metale, może wpływać na kursy walut krajów eksportujących te surowce.
 6. Działania rządu USA: Decyzje rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie polityki fiskalnej i programów stymulacyjnych mogą wpłynąć na nastroje rynkowe i kurs dolara.
 7. Reakcja rynku na wydarzenia bieżące: Wydarzenia, które nie zostały jeszcze uwzględnione w prognozach, takie jak ważne konferencje prasowe, decyzje polityczne czy niespodziewane wydarzenia, mogą wpływać na rynek i kursy walut.

Scenariuszów jest wiele, i na pewno będą one się zmieniać w miarę jak będą się rozwijać bieżące wydarzenia. Dlatego też ważne jest, aby inwestorzy na rynku walutowym byli elastyczni i gotowi na różne scenariusze, a także stosowali narzędzia analizy ryzyka w celu ochrony swoich inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zawsze warto również konsultować się z ekspertami lub analitykami rynkowymi.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.