STABILNY FED, ABY UTRZYMAĆ OFERTĘ DOLARA W PORÓWNANIU Z NISKOOPROCENTOWANYMI – ING

Czytając wczorajszy protokół FOMC, ekonomiści z ING odebrali trzy kluczowe punkty dla rynku walutowego. Powinny one przyczynić się do utrzymania oferty dolara.

TRZY WNIOSKI O FX Z MINUT FOMC

„Fed uznał, że aprecjacja dolara była pomocna w tłumieniu cen importowych i przyczyniła się do realizacji celu Fedu, jakim jest sprowadzenie inflacji do celu na poziomie 2%. Innymi słowy, Fed wydaje się z zadowoleniem przyjmować siłę dolara i nie było żadnych powiązań siły dolara, które przygnębiałyby jakikolwiek sektor w amerykańskiej gospodarce”.

„Fed zauważył, że dolar nadal umacniał się w okresie między posiedzeniami, zwłaszcza w stosunku do euro. Fed winił za ten ruch większe różnice w stopach procentowych. Widzimy, że te różnice w stopach procentowych (dyferencjały dwuletnich swapów) pogłębiają się dalej pod koniec roku i utrzymują kurs EUR/USD w pobliżu tych poziomów 1,00/1,02”. 

„Fed przyznał, że ryzyko zaostrzenia jest większe niż to konieczne. Na rynkach walutowych selektywne, wrażliwe na ryzyko waluty o wysokim poziomie beta mogą radzić sobie nieco lepiej, biorąc pod uwagę, że Fed odchodzi od okresu bardziej zdecydowanych korekt stóp procentowych”.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.