WYSTĄPIENIE LAGARDE: ZGODNOŚĆ UNIJNYCH RAM FISKALNYCH WARUNKIEM TPI

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wygłasza swoje uwagi na temat perspektyw polityki i odpowiada na pytania po decyzji banku o podwyżce podstawowych stóp procentowych o 50 punktów bazowych.


„Zgodność ram fiskalnych UE warunkiem TPI”.

„Brak poważnych zaburzeń równowagi makro jest warunkiem TPI”.

„Trzeci warunek TPI: stabilność fiskalna”.

„Analiza zdolności obsługi zadłużenia z uwzględnieniem analiz EBC, ESM, MFW”.

„Czwarty warunek TPI: rozsądna i zrównoważona polityka makro zgodna z funduszami naprawczymi i odpornościowymi”.

O konferencji prasowej EBC
Po decyzji EBC w sprawie polityki gospodarczej prezes EBC organizuje konferencję prasową dotyczącą polityki pieniężnej. Jej komentarze mogą wpłynąć na zmienność EUR i określić krótkoterminowy trend pozytywny lub negatywny. Jej jastrzębi pogląd jest uważany za pozytywny lub byczy dla EUR, podczas gdy gołębi pogląd jest uważany za negatywny lub niedźwiedzi.

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.