Zakończyło się moratorium na upadłość i naprawę w Federacji Rosyjskiej

Moskwa. 2 października. INTERFAX.RU – Ogłoszone przez rząd na sześć miesięcy od 1 kwietnia moratorium na bankructwa i przejęcia nieruchomości przestało obowiązywać. Od 2 października wierzyciele znów będą mogli wszcząć postępowanie upadłościowe wobec swoich dłużników.GOSPODARKA16 września 2022

Ostatni dzień moratorium to 1 października, jak wyjaśniła wcześniej Federalna Służba Podatkowa (FTS).

Zgodnie z tym stanowiskiem Fedresurs (Zunifikowany Federalny Rejestr Prawnie Znaczących Informacji o Faktach dotyczących Działalności Osób Prawnych, Indywidualnych Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Gospodarczych) wznowi „o godzinie 00:01 czasu moskiewskiego 2 października 2022 r.” możliwość publikowania zawiadomień wierzycieli o zamiarze wystąpienia do sądu z oświadczeniem o ogłoszeniu upadłości dłużnika, wynika z raportu Fedresurs.

Ograniczenia w składaniu takich powiadomień od 1 kwietnia ze względu na rozpoczęcie moratorium przewidzianego dekretem rządowym nr 497. W przeciwieństwie do podobnego moratorium wprowadzonego w 2020 r. dla firm z branż najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, obecne okazało się być bardziej rozbudowanym: dotyczy prawie wszystkich firm, indywidualnych przedsiębiorców, obywateli. Tylko deweloperzy, których obiekty znajdują się w rejestrze problematycznych, nie zostali objęci jego działaniem.

Po zakończeniu moratorium „covid”, w pierwszym półroczu 2021 r. Fedresurs odnotował prawie 16 tys. zgłoszeń zamiaru wszczęcia postępowania upadłościowego. Okazało się to o 29,7% i 14,6% więcej niż w analogicznych okresach 2020 i 2019 roku. Nie nastąpił jednak gwałtowny wzrost liczby bankructw na koniec 2021 r.: było ich łącznie 10 319, czyli o 3,9% więcej niż w 2020 r. i znacznie mniej niż w „przed COVID” 2019 r., kiedy odnotowano 12 401 bankructw, według statystyk Fedresurs.

Oprócz zakazu wszczęcia postępowania upadłościowego z inicjatywy wierzycieli zewnętrznych moratorium, które zakończyło wstrzymanie egzekucji kar powstałych przed jego wprowadzeniem, oraz zakaz nakładania jakichkolwiek sankcji finansowych za zwłokę w spłacie długów powstałych przed jego wprowadzeniem. ogłoszenie.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.