Co się będzie działo na rynku walut 17 września? Kurs dolara amerykańskiego

17 września to data, która budzi wiele pytań na rynku walutowym. Inwestorzy, traderzy i ekonomiści z całego świata czekają z niecierpliwością, aby zobaczyć, jakie wydarzenia i czynniki wpłyną na kursy walut w nadchodzącym tygodniu handlowym. Szczególną uwagę skupiamy na jednej z głównych walut światowych, czyli dolarze amerykańskim (USD), który odgrywa kluczową rolę w globalnym handlu i finansach.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie prognozy i oczekiwania towarzyszą kursowi dolara amerykańskiego na początek trzeciego kwartału 2023 roku. Analizując najnowsze wydarzenia makroekonomiczne, wydarzenia geopolityczne i politykę monetarną Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed), postaramy się przygotować inwestorów do nadchodzących ruchów na rynku walutowym. Czy dolar utrzyma swoją siłę, czy też pojawią się czynniki wpływające na jego zmienność? To pytania, na które staramy się odpowiedzieć w kontekście najbliższego tygodnia handlowego.

Przeanalizujemy także, jakie czynniki mają wpływ na bieżącą sytuację na rynku walutowym i jakie wydarzenia mogą wpłynąć na kurs dolara w najbliższych dniach. Ocenimy potencjalne ryzyka i możliwości, które stoją przed inwestorami, a także przedstawimy prognozy dotyczące zmienności kursu dolara. Najbliższy tydzień handlowy zapowiada się emocjonująco, więc zapraszamy do śledzenia naszej analizy i prognoz dotyczących dolara amerykańskiego.

Co to jest rynek walutowy?


Rynek walutowy, często określany jako rynek Forex (od angielskiego „Foreign Exchange”), to globalny rynek, na którym dokonywana jest wymiana jednej waluty na inną. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym uczestniczą różne instytucje, inwestorzy indywidualni i firmy.

Oto kilka kluczowych cech rynku walutowego:

 1. Globalność: Rynek Forex działa na całym świecie i nie ma jednego fizycznego miejsca, gdzie odbywają się transakcje. Handel walutami odbywa się głównie elektronicznie przez sieć banków, firm maklerskich, inwestorów indywidualnych i innych uczestników rynku.
 2. 24-godzinny dostęp: Rynek Forex jest otwarty przez całą dobę od poniedziałku do piątku, co oznacza, że można handlować walutami o każdej porze dnia i nocy. Jest to korzystne dla inwestorów z różnych stref czasowych.
 3. Duża płynność: Rynek Forex jest niezwykle płynny, co oznacza, że zawsze istnieje duże zapotrzebowanie i podaż na różne waluty. To pozwala na łatwą realizację transakcji po aktualnych kursach rynkowych.
 4. Różnorodność uczestników: Na rynku Forex uczestniczą różne grupy, w tym banki centralne, komercyjne banki, korporacje, inwestorzy indywidualni, fundusze hedgingowe, firmy maklerskie i inni. Wszystkie te grupy mają różne cele i strategie inwestycyjne.
 5. Dźwignia finansowa: Na rynku Forex inwestorzy często korzystają z dźwigni finansowej, co oznacza, że mogą kontrolować pozycje o większej wartości niż ich początkowy kapitał. To zwiększa potencjał zysku, ale także ryzyko straty.
 6. Handel parami walutowymi: Handel na rynku Forex polega na wymianie jednej waluty na inną, czyli handlu parami walutowymi. Popularne pary walutowe to np. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) czy USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego).
 7. Wpływ czynników makroekonomicznych: Kursy walut na rynku Forex są wpływane przez dane ekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, zatrudnienie, ale także przez wydarzenia geopolityczne i politykę monetarną banków centralnych.

Rynek Forex oferuje inwestorom możliwość zarabiania na wahaniach kursów walut, ale jest także ryzykowny. Zmienność cen, dźwignia finansowa i ryzyko straty kapitału to czynniki, które należy uwzględnić przy handlu na tym rynku. Dlatego ważne jest, aby być odpowiednio przygotowanym i zdyscyplinowanym inwestorem, stosować strategie zarządzania ryzykiem i doskonalić swoje umiejętności handlowe.

Jakie są strategie zarządzania ryzykiem w handlu walutami?

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem handlu walutami na rynku Forex. Oto kilka popularnych strategii zarządzania ryzykiem, które inwestorzy często stosują:

 1. Zarządzanie pozycją (Position Sizing): Ta strategia polega na odpowiednim określeniu wielkości pozycji, którą inwestor może otworzyć na podstawie dostępnego kapitału i poziomu ryzyka, który jest gotów przyjąć. Ważne jest, aby nie ryzykować zbyt dużego procenta kapitału w jednej transakcji.
 2. Ustalanie Stop-Loss i Take-Profit: Inwestorzy często stosują zlecenia stop-loss, które automatycznie zamykają pozycję, gdy kurs osiągnie określony poziom straty. Również ustalanie poziomu take-profit może pomóc w zamknięciu pozycji po osiągnięciu określonego zysku.
 3. Dźwignia Finansowa: Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jak działa. Wybierając odpowiedni poziom dźwigni, możesz kontrolować ryzyko i ograniczać straty.
 4. Dywersyfikacja: Rozproszenie kapitału na różne pary walutowe lub aktywa finansowe może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka. Jednak nie należy przesadzać z ilością otwartych pozycji, aby uniknąć utraty kontroli nad portfelem.
 5. Analiza Fundamentalna: Monitorowanie danych makroekonomicznych, wydarzeń geopolitycznych i polityki monetarnej może pomóc inwestorom w unikaniu niespodziewanych ruchów na rynku i podejmowaniu informowanych decyzji.
 6. Analiza Techniczna: Analiza wykresów i wskaźników technicznych może pomóc w identyfikowaniu trendów i punktów wejścia/wyjścia z pozycji. Wykorzystanie analizy technicznej może pomóc inwestorom w określeniu poziomów stop-loss i take-profit.
 7. Plan Handlowy: Stworzenie spersonalizowanego planu handlowego z określonymi zasadami, strategią i cele może pomóc inwestorom w utrzymaniu dyscypliny i unikaniu emocjonalnych decyzji.
 8. Testowanie i Doskonalenie Strategii: Przed rozpoczęciem handlu na żywo warto przetestować strategię na rachunku demo. Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności handlowych i strategii jest kluczowe dla zarządzania ryzykiem.
 9. Korzystanie z Zleceń Oczekujących: Zlecenia oczekujące, takie jak zlecenia limit i stop, pozwalają na automatyczne otwieranie lub zamykanie pozycji w określonych warunkach cenowych.
 10. Monitorowanie Wydarzeń Rynkowych: Bieżące monitorowanie wiadomości i wydarzeń rynkowych pozwala na szybką reakcję na zmiany warunków rynkowych.

Pamiętaj, że handel walutami jest ryzykowny, a straty są nieuniknione. Dlatego ważne jest, aby być ostrożnym, nie ryzykować więcej, niż jesteś gotów stracić, i ciągle się rozwijać jako inwestor. Niezależnie od strategii zarządzania ryzykiem, ważne jest, aby podejmować decyzje handlowe na podstawie obiektywnej analizy i planu handlowego.

Analiza zmienności kursu dolara w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Zmienność kursu dolara amerykańskiego (USD) w miesiącu marcu w latach ubiegłych była wynikiem różnych czynników, takich jak dane makroekonomiczne, decyzje banków centralnych i wydarzenia geopolityczne. Poniżej przedstawiam ogólną analizę zmienności kursu dolara w marcu na podstawie historycznych trendów:

 1. Sezonowość: Marzec jest często określany jako miesiąc, w którym inwestorzy analizują dane ekonomiczne i decyzje banków centralnych po okresie początkowego „rozruchu” na rynkach po Nowym Roku. To może wpłynąć na większą zmienność kursu dolara.
 2. Dane NFP: Co pierwszy piątek miesiąca, Departament Pracy USA publikuje dane dotyczące zatrudnienia w sektorze non-farm payroll (NFP). Te raporty często mają duży wpływ na kurs dolara, ponieważ odzwierciedlają stan gospodarki USA.
 3. Decyzje Fed: Federalny Rezerwowy System (Fed) regularnie publikuje wyniki posiedzeń i podejmuje decyzje dotyczące polityki monetarnej w marcu. Każda zmiana stóp procentowych lub komunikat dotyczący przyszłej polityki Fed może wpłynąć na kurs dolara.
 4. Wydarzenia Międzynarodowe: Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia na Bliskim Wschodzie czy decyzje innych banków centralnych, mogą wpływać na kursy walut w marcu.
 5. Rynki Surowców: Cena surowców, zwłaszcza ropy naftowej, jest często związana z kursem dolara. Wpływ cen surowców na kurs dolara może być widoczny w marcu.
 6. Sezon podatkowy: Marzec jest końcem roku podatkowego dla wielu firm i inwestorów w USA. Niektórzy mogą dokonywać transakcji w celu optymalizacji podatków, co może wpłynąć na rynek walutowy.
 7. Bilans handlowy: Dane dotyczące bilansu handlowego USA mogą wpłynąć na kurs dolara, szczególnie jeśli wykazują znaczne zmiany w deficycie lub nadwyżce handlowej.
 8. Kalendarz Ekonomiczny: Inwestorzy śledzą kalendarz ekonomiczny, aby dowiedzieć się, kiedy będą publikowane ważne dane ekonomiczne, które mogą wpłynąć na kursy walut.

Warto podkreślić, że zmienność kursu dolara w marcu będzie zależała od aktualnych wydarzeń i czynników rynkowych w danym roku. Dlatego ważne jest śledzenie bieżących informacji i analiza sytuacji na rynku, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność reala brazylijskiego

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do brazylijskiego reala (BRL) jest istotna ze względu na znaczenie handlu międzynarodowego i inwestycji w Brazylii oraz na rynkach międzynarodowych. Wzrost lub spadek wartości dolara w stosunku do reala może wpłynąć na konkurencyjność brazylijskich produktów na rynkach międzynarodowych oraz na decyzje inwestycyjne.

Oto kilka czynników, które mogą wpływać na zmienność kursu dolara amerykańskiego w stosunku do reala brazylijskiego:

 1. Dane Ekonomiczne Brazylii: Wyniki danych makroekonomicznych, takie jak PKB Brazylii, inflacja, bezrobocie i bilans handlowy, mogą wpłynąć na postrzeganie realnej gospodarki brazylijskiej i kursu reala.
 2. Polityka Monetarna Brazylii: Decyzje Banco Central do Brasil (Centralnego Banku Brazylii) dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpływać na atrakcyjność reala jako waluty inwestycyjnej.
 3. Polityka Fiskalna: Polityka fiskalna rządu Brazylii, w tym budżet państwa i poziom zadłużenia, może wpłynąć na zaufanie inwestorów i wartość reala.
 4. Ceny Surowców: Brazylijska gospodarka jest silnie związana z cenami surowców, takimi jak ropa naftowa i metale. Zmiany cen tych surowców mogą wpłynąć na kurs reala, ponieważ Brazylii jest ważnym eksporterem surowców.
 5. Wydarzenia Polityczne i Społeczne: Wydarzenia polityczne, protesty społeczne i napięcia polityczne mogą wpłynąć na stabilność kraju i wpłynąć na kurs waluty.
 6. Globalna Sytuacja Makroekonomiczna: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak polityka monetarna USA, napięcia handlowe i sytuacja geopolityczna, mogą wpłynąć na wartość dolara i zmienność kursu USD/BRL.
 7. Sentyment Inwestorów: Oczekiwania i sentyment inwestorów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, mogą wpłynąć na krótkoterminową zmienność kursu reala.

Warto podkreślić, że rynek walutowy jest często podatny na niespodziewane wydarzenia i zmienne czynniki, dlatego analiza zmienności kursu USD/BRL wymaga śledzenia bieżących informacji oraz stosowania analizy fundamentalnej i technicznej. Inwestorzy i traderzy muszą również stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, ponieważ handel walutami jest ryzykowny i może prowadzić do strat kapitałowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2019?


W roku 2019 wiele wydarzeń miało wpływ na kurs dolara amerykańskiego (USD). Oto kilka z tych kluczowych wydarzeń i czynników, które miały istotny wpływ na kurs dolara:

 1. Polityka Monetarna Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed): W 2019 roku Fed podjął serię decyzji dotyczących stóp procentowych. W pierwszej części roku podwyższył stopy procentowe, a później zaczął je obniżać. Ta zmienność w polityce monetarnej miała wpływ na kurs dolara.
 2. Wojna Handlowa między USA a Chinami: Napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami były jednym z kluczowych czynników wpływających na kurs dolara. Negocjacje i ogłaszane cła wprowadzały niepewność na rynkach i wpływały na wartość dolara w stosunku do juana chińskiego i innych walut.
 3. Dane Makroekonomiczne: Dane ekonomiczne, takie jak wzrost PKB, zatrudnienie i inflacja w USA, wpływały na postrzeganie stanu gospodarki i kurs dolara.
 4. Polityka Fiskalna i Podatki: Reforma podatkowa przeprowadzona przez administrację prezydenta Donalda Trumpa w 2018 roku miała wpływ na budżet i zadłużenie Stanów Zjednoczonych oraz na ogólny klimat inwestycyjny.
 5. Wydarzenia Geopolityczne: Napięcia na Bliskim Wschodzie, wenezuelski kryzys polityczny i inne wydarzenia geopolityczne wpływały na rynek walutowy i mogły wpłynąć na kurs dolara.
 6. Dyskusje o Brexit: Negocjacje w sprawie Brexitu miały wpływ na kurs funta brytyjskiego, co z kolei wpływało na kurs dolara, zwłaszcza w kontekście ewentualnego wpływu na globalną gospodarkę.
 7. Zmienność na Rynku Surowców: Cena ropy naftowej i innych surowców energetycznych mogła wpływać na kurs dolara, ponieważ USA jest jednym z największych producentów ropy na świecie.
 8. Ostrzeżenia o Spowolnieniu Gospodarczym: Pojawiły się ostrzeżenia o potencjalnym spowolnieniu gospodarczym w USA i na świecie, co wpłynęło na oczekiwania co do dalszych działań Fed i wartość dolara.
 9. Reakcje Rynkowe na Politykę Prezydenta Trumpa: Wypowiedzi i działania prezydenta Trumpa, zwłaszcza na platformie Twitter, były często komentowane przez inwestorów i mogły wpłynąć na wahania kursu dolara.
 10. Globalna Sytuacja Handlowa: Nie tylko spór handlowy z Chinami, ale także inne umowy handlowe, takie jak nowa umowa handlowa NAFTA (USTMCA), miały wpływ na kurs dolara w kontekście relacji handlowych.

Warto zauważyć, że rynek walutowy jest bardzo dynamiczny i podatny na zmienne czynniki, dlatego kurs dolara jest wynikiem skomplikowanej kombinacji różnych wydarzeń i czynników. Inwestorzy na rynku Forex muszą być świadomi tych czynników i monitorować bieżące wydarzenia, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Przewidywania zmienności kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?


Przewidywanie przyszłej zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) jest trudne ze względu na wiele zmiennych, które wpływają na kursy walut. Niemniej jednak, istnieją różne scenariusze, które mogą wpłynąć na wartość dolara w przyszłości. Poniżej przedstawiam kilka możliwych scenariuszy:

 1. Wzrost Stóp Procentowych przez Fed: Jeśli Federalny Rezerwowy System (Fed) zdecyduje się na kontynuację podwyżek stóp procentowych w celu kontrolowania inflacji lub normalizacji polityki monetarnej, może to spowodować wzrost wartości dolara.
 2. Spowolnienie Gospodarcze w USA: Spowolnienie gospodarcze w USA może wpłynąć na kurs dolara, ponieważ inwestorzy mogą obawiać się spadku popytu na aktywa denominowane w dolarach.
 3. Polityka Fiskalna i Podatkowa: Decyzje rządu i Kongresu dotyczące polityki fiskalnej, w tym reformy podatkowej, mogą wpłynąć na budżet i zadłużenie USA, co z kolei może wpływać na wartość dolara.
 4. Handel Międzynarodowy: Dalsze rozwijanie relacji handlowych między USA a innymi krajami, zwłaszcza z Chinami i Unią Europejską, może wpłynąć na kurs dolara.
 5. Geopolityka: Napięcia geopolityczne, takie jak konflikty i kryzysy polityczne, mogą wpłynąć na kurs dolara w wyniku ucieczki od ryzyka.
 6. Ceny Surowców: Cena surowców, takich jak ropa naftowa, ma wpływ na kurs dolara, ponieważ wpływa na bilans handlowy USA.
 7. Globalna Sytuacja Makroekonomiczna: Wydarzenia i trendy na arenie międzynarodowej mogą wpłynąć na globalną wartość dolara.
 8. Polityka Fed i Zmienność Rynkowa: Decyzje i komunikaty ze strony Fed oraz ogólna zmienność rynkowa mogą prowadzić do nagłych ruchów w kursie dolara.
 9. Inflacja: Wzrost inflacji może wpłynąć na siłę nabywczą dolara i jego wartość na rynkach międzynarodowych.
 10. Psychologia Rynkowa: Czynniki psychologiczne, takie jak oczekiwania inwestorów i sentyment rynkowy, mogą wpłynąć na krótkoterminowe zmiany kursu dolara.

Warto podkreślić, że rynek walutowy jest niezwykle trudny do przewidzenia, a kursy walut są wynikiem skomplikowanych interakcji między różnymi czynnikami. Dlatego też inwestorzy na rynku Forex muszą być ostrożni i elastyczni w swoich strategiach. Należy również monitorować bieżące wydarzenia i analizować dane ekonomiczne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Ponadto, stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla ograniczenia potencjalnych strat.

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.