Rynek walutowy w ubiegłym tygodniu (DATY). Co z kursem dolara amerykańskiego?

Miniony tydzień na rynkach finansowych był pełen niespodzianek i dynamicznych ruchów cenowych. Globalne wydarzenia gospodarcze, polityczne i geopolityczne wpłynęły na nastroje inwestorów oraz na kursy walut na całym świecie. W związku z tym, dziś skupimy się na analizie zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do innych walut, ponieważ dolar jest jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych walut na rynku światowym.

Dolar amerykański odgrywa kluczową rolę w globalnym systemie finansowym, jest używany jako waluta rezerwowa przez wiele krajów i odgrywa istotną rolę w międzynarodowym handlu. Jego kurs jest wpływany przez wiele czynników, w tym:

 1. Decyzje Federal Reserve: Polityka pieniężna Federal Reserve (Rezerwy Federalne Stanów Zjednoczonych) ma znaczący wpływ na kurs dolara. Podnoszenie lub obniżanie stóp procentowych przez Fed może wpływać na atrakcyjność dolara dla inwestorów.
 2. Dane ekonomiczne: Dane dotyczące gospodarki amerykańskiej, takie jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia i sprzedaż detaliczna, mogą wpłynąć na kurs dolara. Silne dane gospodarcze mogą wspierać dolara, podczas gdy słabe mogą je osłabiać.
 3. Sentyment inwestorów: Ogólny sentyment inwestorów na rynku międzynarodowym może wpływać na kurs dolara. W okresach niepewności politycznej lub gospodarczej inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, co może umacniać dolara.
 4. Napięcia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia handlowe lub konflikty międzynarodowe, mogą wpływać na kurs dolara jako waluty rezerwowej.
 5. Inne waluty: Kurs dolara jest również wpływany przez kursy innych ważnych walut, takich jak euro, jen japoński czy brytyjski funt. Względna siła dolara w stosunku do tych walut jest kluczowym czynnikiem wpływającym na kurs USD.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego może dostarczyć inwestorom wskazówek dotyczących ogólnego stanu rynku finansowego i nastrojów inwestorów. W obliczu dynamicznych zmian na rynkach finansowych, monitorowanie kursów walut i analiza ich zmienności jest niezwykle istotne dla traderów i inwestorów na całym świecie.

Jak się tworzy pary walutowe?

Pary walutowe są podstawowym instrumentem na rynku Forex, gdzie inwestorzy kupują jedną walutę i jednocześnie sprzedają inną. Tworzenie par walutowych jest stosunkowo proste i polega na zestawieniu dwóch walut, aby określić, ile jednej waluty jest warta w odniesieniu do drugiej. Oto podstawy, jak się tworzą pary walutowe:

 1. Wybór dwóch walut: Każda para walutowa składa się z dwóch walut. Jedna z tych walut jest nazywana „walutą bazową” (base currency), a druga „walutą kwotowaną” (quote currency). Wybór tych dwóch walut jest fundamentalny, ponieważ wpływa na sposób, w jaki para jest przedstawiana. Na przykład, w parze EUR/USD, euro (EUR) jest walutą bazową, a dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną.
 2. Określenie kursu wymiany: Kurs wymiany określa, ile jednostek waluty kwotowanej trzeba zapłacić, aby kupić jedną jednostkę waluty bazowej. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,20, oznacza to, że potrzebujesz 1,20 dolarów amerykańskich, aby kupić 1 euro.
 3. Nazwa pary walutowej: Nazwa pary walutowej jest zwykle skonstruowana z dwóch trzyliterowych symboli reprezentujących waluty bazową i kwotowaną. W przykładzie EUR/USD, „EUR” oznacza euro (walutę bazową), a „USD” oznacza dolar amerykański (walutę kwotowaną).
 4. Orientacja pary walutowej: Pary walutowe mogą być sklasyfikowane jako „majors” (główne), „minors” (mniejsze) lub „exotics” (egzotyczne), w zależności od tego, czy zawierają dolara amerykańskiego. Główne pary walutowe zawsze zawierają dolara amerykańskiego jako jedną z walut. Przykłady głównych par walutowych to EUR/USD, GBP/USD, czy USD/JPY.

Oto kilka przykładów popularnych par walutowych:

 • EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego)
 • GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego)
 • USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego)
 • AUD/USD (dolar australijski do dolara amerykańskiego)
 • EUR/GBP (euro do funta brytyjskiego)

Pary walutowe stanowią podstawę handlu na rynku Forex, gdzie inwestorzy spekulują na wzrost lub spadek kursów wymiany między nimi. Warto zrozumieć, że handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem i wymaga odpowiedniej wiedzy i strategii.

Jakie są różnice między analizą fundamentalną i techniczną w handlu walutami?

Analiza fundamentalna i techniczna to dwie główne metody analizy wykorzystywane w handlu walutami na rynku Forex. Oto główne różnice między nimi:

 1. Analiza Fundamentalna:
  • Źródło danych: Analiza fundamentalna opiera się na analizie fundamentalnych czynników gospodarczych i politycznych, takich jak wskaźniki makroekonomiczne (np. PKB, inflacja, bezrobocie), decyzje banków centralnych, polityka rządowa, wydarzenia geopolityczne itp.
  • Czas trwania: Analiza fundamentalna jest długoterminowa. Inwestorzy, którzy korzystają z tej metody, starają się przewidzieć, jakie czynniki wpłyną na kursy walut w przyszłości, często na kilka miesięcy lub dłużej.
  • Cel: Celem analizy fundamentalnej jest określenie wartości fundamentalnej waluty i zrozumienie, czy jest niedowartościowana lub przewartościowana. Inwestorzy starają się inwestować na podstawie tych ocen.
  • Narzędzia: Narzędzia analizy fundamentalnej obejmują raporty ekonomiczne, informacje prasowe, wydarzenia polityczne i wiele innych źródeł informacji.
 2. Analiza Techniczka:
  • Źródło danych: Analiza techniczna opiera się na analizie historycznych danych cenowych, takich jak wykresy cenowe, wolumen i wskaźniki techniczne.
  • Czas trwania: Analiza techniczna jest krótkoterminowa. Traderzy techniczni analizują krótkoterminowe ruchy cenowe i próbują przewidzieć, w którą stronę pójdzie kurs w najbliższej przyszłości, często na godziny, dni lub tygodnie.
  • Cel: Celem analizy technicznej jest identyfikacja wzorców cenowych, trendów i sygnałów kupna lub sprzedaży na podstawie analizy danych cenowych. Traderzy techniczni wykorzystują te informacje do podejmowania krótkoterminowych decyzji handlowych.
  • Narzędzia: Narzędzia analizy technicznej obejmują wykresy cenowe, wskaźniki techniczne (np. RSI, MACD), linie trendu, formacje świec japońskich i wiele innych narzędzi.

Podsumowując, główną różnicą między analizą fundamentalną a techniczną jest źródło danych i czas trwania analizy. Analiza fundamentalna opiera się na fundamentalnych czynnikach ekonomicznych i jest długoterminowa, podczas gdy analiza techniczna opiera się na historycznych danych cenowych i jest krótkoterminowa. Niektórzy traderzy preferują jedną z tych metod, podczas gdy inni łączą obie, aby podejmować bardziej kompleksowe decyzje handlowe. Ostatecznie wybór metody zależy od preferencji inwestora i strategii handlowej.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego z ostatniej dekady

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) z ostatniej dekady pozwala zrozumieć, jak ta ważna waluta zachowywała się na tle globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych. Oto kilka kluczowych obserwacji dotyczących zmienności kursu dolara w ciągu ostatnich dziesięciu lat:

 1. Wzrost wartości dolara w latach 2010-2016: W pierwszej połowie dekady, w latach 2010-2016, dolar amerykański umocnił się znacząco wobec wielu innych walut. To głównie wynikało z faktu, że Stany Zjednoczone wydawały się wychodzić z kryzysu finansowego i były postrzegane jako stosunkowo stabilna gospodarka.
 2. Spadek wartości dolara w latach 2017-2018: W drugiej połowie dekady, zwłaszcza w latach 2017-2018, dolar osłabił się w stosunku do innych walut. Wpływ na to miały różne czynniki, w tym decyzje Federal Reserve o podwyższeniu stóp procentowych oraz napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami.
 3. Zmienna polityka gospodarcza: Polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, w tym zmiany podatkowe i programy stymulacyjne, miały wpływ na kurs dolara. Decyzje administracji amerykańskiej wpłynęły na oczekiwania inwestorów co do kondycji gospodarki i perspektyw wzrostu.
 4. Napięcia międzynarodowe: Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia handlowe z Chinami, brexit czy kryzysy w Europie, wpłynęły na kurs dolara jako waluty bezpiecznej przystani w trudnych okresach.
 5. Pandemia COVID-19: Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na rynki finansowe i kurs dolara. W początkowych fazach pandemii, dolar zyskał na wartości, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów. Później, w miarę wprowadzania stymulujących działań gospodarczych, dolar mógł osłabić się.
 6. Polityka banku centralnego: Decyzje Federal Reserve odnośnie do stóp procentowych i polityki pieniężnej miały wpływ na kurs dolara. Zmiany w stopach procentowych mogły wpływać na atrakcyjność dolara jako waluty do inwestycji.
 7. Inflacja i wskaźniki makroekonomiczne: Dane ekonomiczne, takie jak inflacja, bezrobocie i produkcja przemysłowa, miały wpływ na postrzeganie kondycji gospodarki amerykańskiej i kursu dolara.

Warto zaznaczyć, że kurs dolara jest wpływany przez wiele czynników i może zmieniać się w odpowiedzi na bieżące wydarzenia i zmieniające się warunki gospodarcze. Inwestorzy na rynku Forex starają się analizować te czynniki i wykorzystywać je do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność jena japońskiego

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do jena japońskiego (JPY) jest ważnym zagadnieniem w świecie handlu walutami na rynku Forex. Ruchy w kursie USD/JPY mogą mieć wpływ na globalne rynki finansowe i są monitorowane przez wielu inwestorów. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących zmienności tej pary walutowej:

 1. Typowa zmienność: Para walutowa USD/JPY jest często uważana za jedną z mniej zmiennej na rynku Forex, szczególnie w porównaniu do niektórych egzotycznych par walutowych. To oznacza, że ruchy cenowe mogą być stosunkowo stabilne w porównaniu do innych par.
 2. Czynniki wpływające na zmienność: Mimo że USD/JPY jest ogólnie mniej zmienne niż niektóre inne pary walutowe, nadal podlega wpływom różnych czynników. Decyzje polityki pieniężnej Banku Japonii (BoJ) i Federal Reserve (Fed), dane ekonomiczne z obu krajów, napięcia geopolityczne oraz ogólny stan rynków finansowych mogą wpływać na zmienność kursu.
 3. Polityka banku centralnego: Zmiany stóp procentowych, programy luzowania ilościowego i inne decyzje BoJ i Fed mogą wpływać na atrakcyjność dolara i jena jako walut do inwestycji. Wysokie stopy procentowe w jednym kraju mogą przyciągać inwestorów, co może wpływać na wzrost wartości waluty.
 4. Ryzyko geopolityczne: Napięcia geopolityczne w regionie Azji i na świecie mogą wpływać na kurs USD/JPY. W okresach wzmożonego ryzyka inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, co może prowadzić do wzrostu wartości jena.
 5. Dane ekonomiczne: Silne dane gospodarcze z Japonii lub Stanów Zjednoczonych mogą wpływać na kurs USD/JPY. Inwestorzy śledzą wskaźniki takie jak PKB, inflacja, produkcja przemysłowa i stopa bezrobocia, aby ocenić kondycję gospodarki obu krajów.
 6. Intervencje rządowe: Zarówno japoński rząd, jak i amerykański rząd, w przeszłości podejmowali działania mające na celu wpłynięcie na kurs USD/JPY poprzez interwencje na rynku walutowym.

Warto zrozumieć, że zmienność kursu USD/JPY może być zróżnicowana w zależności od okresu i warunków rynkowych. Niektórzy traderzy preferują bardziej stabilne pary walutowe, podczas gdy inni szukają okazji w bardziej zmiennych parach. Zrozumienie czynników wpływających na kurs USD/JPY jest kluczowe dla podejmowania informowanych decyzji inwestycyjnych na rynku Forex.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2016?

Rok 2016 był istotnym okresem dla kursu dolara amerykańskiego (USD), a wiele wydarzeń wpłynęło na jego wartość. Oto kilka z tych kluczowych wydarzeń i czynników:

 1. Decyzje Federal Reserve (Fed): Polityka pieniężna Federal Reserve była jednym z głównych czynników wpływających na kurs dolara w 2016 roku. W grudniu 2015 roku Fed podwyższył stopy procentowe, co wskazywało na bardziej zaostrzającą się politykę monetarną. Kolejne podwyżki stóp w 2016 roku wpłynęły na atrakcyjność dolara jako waluty o wyższych stopach procentowych.
 2. Brexit: W czerwcu 2016 roku odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii, w którym większość głosujących opowiedziała się za wyjściem z Unii Europejskiej (Brexit). To wydarzenie spowodowało duże wstrząsy na rynkach finansowych, a inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów, w tym dolara.
 3. Wybory prezydenckie w USA: Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2016 roku były momentem dużego zainteresowania na rynkach finansowych. Zwycięstwo Donalda Trumpa i oczekiwania co do jego planów gospodarczych miały wpływ na kurs dolara. Na początku jego kadencji oczekiwano, że plany deregulacyjne i podatkowe wpłyną na wzrost gospodarki i stopy procentowe, co podtrzymywało dolar.
 4. Napięcia handlowe: Rok 2016 to również czas narastających napięć handlowych na świecie. To m.in. spory handlowe z Chinami wpłynęły na wahania kursu dolara, ponieważ inwestorzy obawiali się, że takie konflikty mogą wpłynąć na światową gospodarkę.
 5. Dane ekonomiczne: Dane ekonomiczne z USA, takie jak wyniki PKB, inflacja i zatrudnienie, miały wpływ na postrzeganie kondycji gospodarki amerykańskiej i kursu dolara.
 6. Ryzyko geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne na świecie, takie jak konflikty w Syrii czy napięcia w Korei Północnej, mogły wpłynąć na apetyt na ryzyko i kurs dolara jako waluty bezpiecznej przystani.

To tylko kilka z wielu czynników, które wpłynęły na kurs dolara w 2016 roku. Rynek walutowy jest złożony i podlega wpływom wielu czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i geopolitycznych. Dlatego inwestorzy na rynku Forex muszą śledzić bieżące wydarzenia i analizować dane, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Prognozy dla kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?


Prognozowanie kursu dolara amerykańskiego (USD) na przyszłość jest trudnym zadaniem, ponieważ jest ono pod wpływem wielu czynników makroekonomicznych, politycznych i geopolitycznych. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy dla notowań dolara w przyszłości:

 1. Wzrost wartości dolara: Wzrost stóp procentowych w USA, zwiększona aktywność gospodarcza i skutki programów fiskalnych mogą przyczynić się do umocnienia dolara. Inwestorzy będą widzieć USA jako atrakcyjny rynek do inwestycji, co może prowadzić do wzrostu wartości dolara.
 2. Spadek wartości dolara: Odwrotny scenariusz zakłada spadek dolara w wyniku obniżki stóp procentowych przez Federal Reserve lub osłabienia gospodarczego. Napięcia handlowe i geopolityczne, a także niepewność polityczna, mogą także przyczynić się do spadku wartości dolara.
 3. Wzrosty i spadki cykliczne: Kurs dolara może podlegać cyklicznym wzrostom i spadkom związanych z różnymi sezonami gospodarczymi lub okresami koniunktury. To zjawisko może być wynikiem zmieniającej się aktywności handlowej, zmian w popycie na surowce lub inne czynniki.
 4. Intervencje rządowe: Rządy i banki centralne niektórych krajów mogą interweniować na rynku walutowym, aby wpłynąć na kurs dolara w odpowiedzi na swoje cele polityczne lub gospodarcze.
 5. Wydarzenia geopolityczne: Niespodziewane wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne, kryzysy polityczne lub katastrofy naturalne, mogą znacząco wpłynąć na kurs dolara jako waluty bezpiecznej przystani.
 6. Wpływ innych walut: Kurs dolara jest w dużej mierze określany w relacji do innych walut. Wydarzenia na rynkach innych kluczowych walut, takich jak euro czy jen japoński, również wpłyną na kurs dolara.
 7. Polityka monetarna i fiskalna: Decyzje banku centralnego i rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie polityki pieniężnej i fiskalnej będą miały wpływ na kurs dolara. Programy stymulacyjne, zmiany w podatkach czy programy infrastrukturalne mogą wpłynąć na wartość dolara.

Dlatego też handel walutami na rynku Forex jest ryzykowny, ponieważ kursy walut mogą być trudne do przewidzenia. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Warto również korzystać z analizy fundamentalnej i technicznej oraz śledzić bieżące wydarzenia gospodarcze i polityczne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Bartłomiej Cieśla

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.