Grupa Kapitałowa: po co inwestować w wypłacających dywidendy w kontekście inflacyjnym

Inflacja niekoniecznie jest złą wiadomością dla akcji i może być korzystna dla zysków przedsiębiorstw, ponieważ pozwala podnieść ceny i chronić rentowność, w przeciwieństwie do ostatnich lat. Pomaga także bankom towarowym i firmom, które zmagały się z inflacją i niskimi stopami. Inflacja jest bardziej trwała niż przewidywały banki centralne i prawdopodobnie utrzyma się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc firmy o wysokich średnich marżach brutto i niskim zadłużeniu mogą lepiej radzić sobie w nowym środowisku.
NAJCIEKAWSZE SEKTORY
Grupa Kapitałowa podkreśla to w komentarzu o tym, jak inwestować w akcje w kontekście inflacyjnym, Christophe Braun , Dyrektor Inwestycyjny, który wyjaśnia, że ​​sukcesem mogą być spółki, które świadczą usługi niezbędne, np. giganci ochrony zdrowia, czy firmy z produktami wysokiej jakości. , a nawet firmy, które oferują rozwiązania obniżające koszty. Infrastruktura chmury i oprogramowanie jako usługa odnotowały silny wzrost. I znowu sektory o korzystnej dynamice podaży i popytu : producenci półprzewodników, firmy obsługujące klientów stosunkowo niewrażliwych na zmiany cen, np. w zakresie dóbr luksusowych.
POŁĄCZENIE DOCHODÓW I REWALACJI
W przyszłości, zdaniem eksperta z Grupy Kapitałowej, inwestycje dywidendowe mogą odgrywać ważniejszą rolę w całkowitym zwrocie portfela, oferując kombinację dochodu i potencjalnej aprecjacji kapitału, zwłaszcza, że ​​wiele wycen wydaje się rozsądnych po długiej hossy na akcje wzrostowe. Jednak przy rosnących stopach należy uważać na firmy silnie lewarowane lub nadmiernie lewarowane.
POZYTYWNA KORELACJA ZE SKARBAMI
Ponadto w ostatnich latach względne zwroty akcji spółek o wysokiej stopie dywidendy wykazywały dodatnią korelację z rentownościami obligacji skarbowych, odwracając ujemną korelację 30-letnią . Jeśli trend się utrzyma, wzrost stóp procentowych w USA może nie opóźnić perspektyw dla akcji związanych z dywidendą, jak w przeszłości. Sektor finansowy, energetyczny, materiałowy i opieki zdrowotnej stanowią znaczną część wszechświata dywidend, w którym same banki i firmy wydobywcze gwarantowały trzy piąte z 212 miliardów dolarów wzrostu wypłat w 2021 roku.
WAŻNA CZĘŚĆ PROPOZYCJI WARTOŚCI
Banki po Wielkim Kryzysie zgromadziły nadwyżki kapitałowe i teraz podwyżki stóp powinny pomóc im zwiększyć kompresowane od wielu lat marże, co może przełożyć się na lepsze zyski, lepsze dywidendy i wyższe mnożniki. W przypadku energii i materiałów wzrost popytu po pandemii spowodował wzrost cen, dodatkowo napędzany zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Firmy zajmujące się ochroną zdrowia mogą być źródłem zysków i wzrostu dywidendy, a duże firmy farmaceutyczne postrzegają znaczną część swojej propozycji wartości w postaci dywidend.
SZERSZY RYNEK
Podsumowując, zdaniem eksperta z Grupy Kapitałowej, po dekadzie nagradzania wielu rozwijających się spółek , wydaje się, że jesteśmy we wczesnych stadiach rynku akcji dywidendowych, który zaczyna pokazywać pewną szerokość po silnej koncentracji na akcjach związanych z technologii, konsumpcji dyskrecjonalnej i usług komunikacyjnych, zwłaszcza w USA.
WYŻSZE WYNIKI, SOLIDNE ZYSKI
Przy zwiększonej zmienności spowodowanej zaostrzeniem polityki monetarnej, wysoką inflacją i napięciami geopolitycznymi inwestycje w dywidendy mogą odgrywać ważniejszą rolę w całkowitym zwrocie portfela, powiedział Braun. Historycznie, plantatorzy dywidend mają tendencję do generowania wyższych zwrotów, utrzymując stosunkowo dobry poziom w stosunku do rynku , a także mogą stanowić pewną odporność na inflację i wysokie stopy, szczególnie dzięki wyższym zyskom.

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.