NIEMIECKIE MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZEDSTAWIA PLANY DOTYCZĄCE SKIMMINGU CEN ENERGII NA 18 LISTOPADA

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt dokumentu, wskazując, że 18 listopada rząd powinien rozmawiać o hamulcach cen energii i gazu.

KLUCZOWE DANIA NA WYNOS
Hamulec cen energii będzie finansowany z opłat w wysokości 90% pobieranych od przypadkowych zysków producentów, co pomoże również ustabilizować sieci przesyłowe.

Nie ma ingerować w dynamikę rynku hurtowego, sygnały zachęcające konsumentów do oszczędzania pozostaną nienaruszone.

Niemiecki hamulec cen energii zacznie obowiązywać z mocą wsteczną na okres od marca do listopada 2022 r. dla cen spotowych, a rynek terminowy zostanie dodany od grudnia.

Niemieckie fundusze energetyczne byłyby zbierane poprzez czerpanie zysków z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, odpadów, gazu kopalnianego, energii jądrowej, węgla brunatnego, produktów naftowych.

Niemiecka produkcja węgla kamiennego, gazu i biometanu na energię ma być wyłączona z procesu skimmingu.

Rządowa opłata od zysków z zamierzonych niemieckich zabezpieczeń kontraktów terminowych na energię wpłynęłaby na transakcje od 2023 r. ex ante do 2026 r. na razie, w oparciu o zbadane sprawozdania kwartalne.

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.