Psychologia inwestowania. Czym jest i jaki może mieć wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje?

Istnieją setki strategii inwestycyjnych, które wykorzystują analizę techniczną, analizę fundamentalną lub jedno i drugie. Okazuje się jednak, że najważniejsza jest psychologia inwestycji.
Psychologia biznesu i inwestowania drogą do sukcesu


Podstawą długofalowych wyników inwestowania na rynku finansowym jest nie tyle wybór odpowiedniej strategii i techniki gry, ile nauka o zarządzaniu ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest podstawą odpowiedzialnego zarządzania kapitałem, niezależnie od tego, czy inwestujesz w papiery wartościowe, kontrakty CFD czy transakcje na rynku Forex. Zarządzanie ryzykiem i kapitałem opiera się głównie na spójności wcześniej zatwierdzonych planów inwestycyjnych. Opiera się na zasadzie, że zawsze należy trzymać się z góry ustalonego planu. Czasami jednak nie jest to łatwe i sukces może wymagać zagłębienia się w psychologię inwestowania i psychologię tradingu.

Charakterystyka psychologii biznesu

Psychologia biznesu to zespół działań opartych na behawioralnym punkcie widzenia, których celem jest ograniczenie roli emocji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Emocje odgrywają dużą rolę w inwestowaniu. Po pierwsze, musisz zaakceptować fakt, że strata jest integralną częścią inwestowania i handlu. Akceptacja porażki ułatwia uniknięcie różnych niechcianych efektów psychologicznych związanych z handlem.

Boski efekt biznesu

W psychologii biznesu tzw. efekt pewności, zwany też efektem Boga. Może to dotyczyć zarówno traderów Forex, jak i inwestorów indywidualnych na giełdach. Sukces jest powodem wywierania wpływu. Objawem Efektu Boga jest stan, w którym trader bezmyślnie (często nieświadomie) dokonuje kolejnych transakcji z większą pewnością. Wtedy zapomina się, że prawdopodobieństwo sukcesu na nowej pozycji nie koreluje z sukcesem lub utratą poprzedniej pozycji.

Podstawowe emocje w biznesie

Trzy podstawowe emocje, które wpływają na każdego biznesmena, uniemożliwiają sukces w biznesie. Są strachem, chciwością i nadzieją. W obawie przed utratą kapitału inwestorzy często zamykają pozycje, które mogą okazać się opłacalne. Mając nadzieję na wygraną za dużo, nie zamykają przegranych pozycji, co zwiększa ich straty.

W ostatnim czasie spośród starych i rzetelnych szkół analizy technicznej i fundamentalnej wyłonił się trzeci „bliźniak”, który obejmuje analizę dużych i zróżnicowanych zbiorów danych oraz sztuczną inteligencję – inwestowanie w inteligencję rynkową. Może mierzyć nastroje rynkowe w oparciu o globalną prasę i media społecznościowe, używając słów kluczowych, które wskazują nastroje społeczne dotyczące określonego aktywa. Ponadto, jeśli na rynku pojawiają się pewne uczucia, należy je również przetestować psychologicznie. Psychologia inwestycji zajmuje się dwoma różnymi tematami – inwestorem i rynkiem. Ponieważ rynki są zasadniczo amorficzne i składają się z wielu inwestorów (w tym Ciebie), zachowanie rynków finansowych wyraźnie zależy od instynktu, wyuczonego zachowania i nastawienia ich właścicieli, ponieważ same aktywa, bez względu na nową erę. wierzący mówią, że nie mają duszy.

Najważniejszymi aspektami psychologii inwestycji są wspomniane wcześniej lęki i skąpe instynkty, które kierują naszymi działaniami i zachowaniem na rynku, a także optymistyczne i pesymistyczne emocje, które często dyktują nasze reakcje i utrzymują cykliczność rynku. Psychologia inwestycji nie jest badaniem klinicznym. Zamiast tego ma na celu pomóc nam rozpoznać nasze uczucia i instynkty, gdy stają się znane. Czasem jednak, oprócz ich sprawdzenia, ważniejsza jest ich ocena. W końcu jest prawdopodobne, że inni uczestnicy rynku zareagują na daną sytuację w ten sam sposób. Im szybciej zrozumiemy reakcje, tym szybciej możemy przewidzieć kolejny ruch na rynku i zarobić.

Jak praktyczne są finanse behawioralne?

Finanse behawioralne, a raczej ekonomia behawioralna, jak się ją zwykle nazywa, bada poznawcze, emocjonalne, kulturowe i społeczne zachowania jednostek i instytucji oraz ich wpływ na ekonomię klasyczną. Od momentu powstania jej pionierzy otrzymali trzy Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii – Daniel Kahneman w 2002 roku, Robert Shiller w 2013 roku i Richard Thaller w 2017 roku. To świadectwo ogromnego wpływu tej stosunkowo nowej dziedziny. Nie oznacza to, że ten temat jest innowacyjny. W rzeczywistości Adam Smith i Jeremy Bentham już wspomnieli o psychologii ekonomicznej, a nawet moralności. W połowie lat 70. W latach 80. Herbert Simon zasugerował, że racjonalne myślenie jest ograniczone elastycznością problemu, a także ograniczeniami poznawczymi i wieloma innymi. Ludzie często idą na skróty, które są kluczowe dla rozwiązania problemu. Kilka lat później Daniel Kahneman i Amos Tversky wykorzystali psychologię poznawczą, aby wyjaśnić konflikt między wymogami podejmowania decyzji ekonomicznych a klasyczną teorią ekonomii. Krótko mówiąc, klasyczna teoria ekonomii wyjaśnia praktycznie i matematycznie, dlaczego pewne rzeczy powinny się wydarzyć, np. Bardzo przydatne zasady Charlesa Dowa (rynki wyników) i bardzo humanitarne podejście do tego, dlaczego tak się nie dzieje (nieruchomości).

Jak uniknąć inwestycji emocjonalnej?

Ponadto celem psychologii inwestycji jest po prostu nauczenie się, jak uniknąć przypadkowego inwestowania opartego na emocjach (co z pewnością jest dobrą rzeczą), ale co ważniejsze, jest to narzędzie do zrozumienia, jak rynek działa i reaguje w znacznie szerszym sensie . . . . Aby nie stracić pozycji z powodu strachu lub uniknąć otwierania lub zamykania pozycji z powodu chciwości, musisz dowiedzieć się jak najwięcej o pewnych aktywach.

To, że daje poczucie kontroli wraz z wiedzą, jak równoważyć emocje. Ale co ważniejsze, pomaga nam wzmocnić aspekty techniczne podstawami. Wyznaczanie celów, zabezpieczanie poprzez dywersyfikację, zabezpieczanie transakcji i właściwe zarządzanie pieniędzmi to nie tylko narzędzia do ignorowania emocji — to po prostu zdrowy rozsądek. Krótko mówiąc, emocji nie należy unikać, a już na pewno nie należy ich kontrolować, co potwierdzają wieki literatury. Ale zatrzymanie się, zastanowienie i zbadanie ich przez chwilę może okazać się nieocenionym narzędziem – niczym innym jak dogłębnym zrozumieniem teorii fal Elliotta, tworzeniem doświadczonego doradcy i nieodkrytym źródłem poufnych informacji inwestycyjnych.

Kinga Bębenek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.